Hoppa till huvudinnehåll

Startseminarium för Forum för demokratisk kommunikation

torsdag, maj 16, 2024

Sedan i vintras samverkar Medier & demokrati och Myndigheten för psykologiskt försvar kring etablering av ett nytt nationellt forum. Nu har satsningen – Forum för demokratisk kommunikation – arrangerat sitt inledande seminarium. – En dag som gav mersmak, säger Robert Olsson, ordförande för Medier & demokrati och den som lett uppbyggnaden av projektet.

Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Vad är syftet med Forum för demokratisk kommunikation?
–  Kortfattat: att fokusera på hur desinformation, påverkansoperationer och hat och hot påverkar vår demokrati genom att yrkesgrupper vi kallar demokratibärare utsätts för riktade och medvetna angrepp. 

Första seminariet arrangerades i samarbete med Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet. Vad var temat?
– Att genom en bred uppslutning av representanter från olika delar av samhället lägga en grund för projektets fortsättning, identifiera kommande aktiviteter och inspirera till forskningsuppslag.

Vilka kategorier deltog?
– En bred palett av representanter från berörda delar av samhället. Primära målgrupper är journalister, forskare och förtroendevalda och de var rikligt representerade runt bordet. Men det fanns också företrädare för andra yrkesgrupper som senaste åren hamnat i första linjen för konsekvenserna av medveten desinformation; exempelvis tjänstepersoner inom den offentliga sektorn. Glädjande nog hade också generaldirektörerna från Myndigheten för psykologiskt försvar och Mediemyndigheten samt en representant från regeringskansliet tackat ja till inbjudan vilket nog får anses vara ytterligare ett bevis för uppdragets vikt och betydelse för den tid vi just befinner oss i. 

Något internationellt deltagande?
– Ja, direktören för isländska motsvarigheten till Mediemyndigheten medverkade och delade bland annat med sig av tankar som genomsyrat Islands arbete med en nationell handlingsplan kring de här frågorna. 

Jonsereds herrgård jobbar med en modell baserad på mycket dialog. Präglades dagen just av mycket samtal?
– Absolut. Det fanns en öppenhet och ärlighet i rummet som jag tror kan kopplas till modellen. Inget sökande efter polemik eller att leverera talepunkter utan att verkligen försöka bidra med kunskap och erfarenhet.

Vad blir nästa steg i forumets arbete och utveckling?
– Att sortera i alla anteckningar från dagen! Samt fortsätta planeringen för hösten, där projektet kommer att medverka genom att arrangera seminarium under Bokmässan. Vi är också delaktiga i programrådet som ska bygga ett intressant program under fyra dagar under paraplyet Yttrandefrihetstorget. Och ganska snart ska vi fundera på uppföljning av dagen i Jonsered samt bestämma ett antal publika aktiviteter. Dagen på Jonsereds herrgård gav mersmak!

ABC om Forum för demokratisk kommunikation

  • Projektets syfte är att stärka motståndskraften mot desinformation, otillbörliga påverkansoperationer och hat och hot hos de aktuella yrkesgrupperna, och därmed stärka demokratin.
  • Utöver delning av erfarenheter och kunskap syftar projektet till att stimulera konkreta initiativ och att forskare mer lättillgängligt får insyn i de konsekvenser som påverkanskampanjer och hot och hat medför för samhället.
  • Finansiär är Myndigheten för psykologiskt försvar.
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Nytt uppdrag inom psykologiskt försvar för Medier & demokrati

2023-11-27
Från 1 november leder Medier & demokrati första steget av en ny nationell satsning. Målet är att etablera en plattform för samtal och forskning med demokratinära yrkesgrupper i centrum. – Yrkesgrupper...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Porträtt av kvinna mot vit bakgrund

“Tänk att varje dag är som första april”

2023-11-29
Nyhetsläget är extremt och i medier och sociala medier blandas fakta med åsikter. Hur ska man navigera och faktagranska i ett sådant landskap? Som en del av Medier & demokrati-projektet Stärkt...
Foto på Maria Lapenkova och Gunnar Nygren

Verifiering framtiden för journalistiken

2024-04-30
Forskningen visar det, och allt fler medier satsar på det: Verifiering blir en allt viktigare uppgift för journalistiken. Under en nätverksträff för lokala medier diskuterades ämnet källkritik och...