Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Jenny Wiik

Vi ställer fem frågor till Jenny Wiik, Flexitforskare inom Medier & demokrati, som leder treåriga forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken”.
Jenny Wiik porträtt

Uppdatera Medier & demokratis nätverk. Vad är det ”Automatiseringen och journalistiken” undersöker?
– Projektets syfte är att förstå hur nyhetsmediers processer gestaltar sig vid implementering av automatisering och articifiell intelligens inom journalistiken. Hur tillvaratas exempelvis olika kompetenser, hur hanteras arbetsflöden och hur formas grundläggande journalistiska värden med hjälp av AI och robotar? Ett perspektiv är också i vilken mån demokratiska perspektiv genomsyrar den här sortens innovationsprocesser.

Vad är målet att projektets resultat ska bidra med?
– Precis som i övriga samhället intensifieras data- och AI-baserad utveckling inom mediebranschen. Däremot saknas överblick. Målet är därför att samla kunskap om processerna jag nyss beskrev och i slutändan kunna presentera vilka metoder som visar sig fungera bäst för att säkerställa att centrala publicistiska värden hålls levande även när arbetet automatiseras.

Kan du ge exempel på aktörer du följer och samverkar med?
– Bland andra de tre koncerner som ingår i pilotprojektet ”Mediebranschen och AI”, som leds av Medier & demokrati i samverkan med AI Sweden. Det vill säga Bonnier News Local, Stampen och Sveriges Television. Jag har även kontakt med exempelvis tidskriften Altinget, som bevakar politik i Sverige och på EU-nivå.

Vad är mest i aktuellt i projektet här och nu?
– Tidigare i våras möttes bland annat den spännande referensgrupp som jag börjat arbeta tillsammans med. Den består av mediechefer och medieforskare från Sverige, Danmark, Finland och Norge. Väldigt värdefullt med sådana möten även om vi nu tvingas träffas digitalt. Projektet får mycket nyttig input kring avgörande frågor, perspektiv och metoder.
– Just nu håller jag på och sammanställer en större digital enkät om hur medieföretag hanterar automatiseringen och de frågor som följer med den utvecklingen. Den ska skickas ut till nyckelpersoner inom nordiska mediebolag inom några veckor, och det ska bli mycket spännande att summera och analysera svaren. Enkätens resultat kommer att ligga till grund för en Medier & demokrati-rapport i höst.

Är det någon iakttagelse eller upptäckt så här långt in i projektet som fått dig att
ögonbrynen att lyfta lite extra?

– Jag kände inte till möjligheterna med machine learning tidigare, och det är häpnadsväckande hur långt utvecklingen har kommit rent generellt. Det som jag trodde var science fiction händer i princip redan. När det gäller mediebranschen är implementeringen av AI fortfarande ganska blygsam, men det pågår många experimentella projekt därute och jag tror att vi kommer se stora förändringar de närmaste åren.

ABC om ”Automatiseringen av journalistiken”

  • Projekttid: 1 mars 2020-28 februari 2022
  • Extern finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
  • Projektledare: Jenny Wiik, Flexitforskare vid Medier & demokrati. I grunden docent i journalistik och kommunikation vid Göteborgs universitet och Malmö Universitet.