Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Medier & demokrati har en nyckelroll för att sprida kunskaper och innovationer i gränslandet medie- och demokratiutveckling, vilket bland annat sker via rapporter av olika slag som du kan ta del av här nedan. 

Ett foto på personer som sitter med anteckningsböcker i en sal. Inzoomat på personerna, så att deras ansikten inte syns.

Medier & demokrati publicerar först och främst unika rapporter från programmets egna projekt, men ibland också specialversioner av intressanta rapporter från andra källor. Här samlar vi de rapporter som har getts ut för att du ska kunna ladda ned dem och få till dig informationen. 

Rapportomslag M&D

Så kan unga lockas av nyheter

Kvalitet är intimt kopplat till upplevd relevans, och nyheters förmåga att beröra emotionellt är viktigt för unga mellan 18 och 25 år. Det framgår av en unik studie.
Brist på innovationer

Brist på innovationer i valbevakningen 2022

Redaktionella chefer berättar om strategierna för att nå den svårflörtade yngre målgruppen med valbevakning. Även om innovationerna var få så lyckades flera med humor, profiler och kortformer.
Lyckad kombination stärker demokratin

Lyckad kombination stärker demokratin

Många förstagångsväljare saknar kunskap om svenska val, och det finns ett stort behov av fysiska platser för samtal. Det visar ett unikt samarbetsprojekt mellan lokala medier och bibliotek.
oro för dold agenda skapar misstro mot journalistik

Oro för dold agenda skapar misstro mot journalistik

Delrapport 3 i projektet om sällananvändare. I forskningsstudien framgår det att många källkritiska sällananvändare mellan 20–30 år tvivlar på mediers objektivitet och oberoende.
I huvudet på sällananvändare

I huvudet på sällananvändare

Delrapport 2 i projektet om sällananvändare. Här får du många nya och unika inblickar i hur sällananvändare i åldern 20–40 år tänker om nyheter och samhällsjournalistik.
ai och automatisering

AI och automatisering

Användandet av AI växer snabbt inom journalistiken. Hur ser nyckelpersoner i branschen på teknikens möjligheter och utmaningar? I en undersökning svarar drygt 50 mediechefer i Norden.
Lokalredaktören & framtiden

Lokalredaktören & framtiden

Lokalredaktörer är livsviktiga för journalistiken. Det visar Sydöstranprojektet ”Lokalredaktör 2.0”. Men närvaro i sig räcker inte. Ta del av de nya krav som dagens medielandskap ställer.
Demokratin och digitaliseringen

Demokratin och digitaliseringen

Texterna i rapporten diskuterar hur framtidens digitala lösningar påverkar samhället och oss som individer. Bakom innehållet står några av landets viktigaste forskare, debattörer och tänkare.
Sällananvändare av nyheter

Sällananvändare av nyheter

Delrapport 1 i projektet om sällananvändare. Hur många tar sällan eller aldrig del av nyheter? Här hittar du intressanta svar om hur sällananvändarna, oftast i åldern 20–44 år, ser ut och resonerar.
Den lokala journalistikens återkomst

Den lokala journalistikens återkomst

Nära nyheter blir allt viktigare i en global värld, och den lokala journalistiken vinner terräng. Rapporten pekar på möjligheter och utmaningar, och ger exempel på olika typer av lokala medier.
Konstruktiv journalistik – lägesrapport om en omstridd rörelse

Konstruktiv journalistik – lägesrapport om en omstridd rörelse

Hur används konstruktiv journalistik i svenska nyhetsmedier? Vad betyder det för innehåll och publik? Rapporten ger konkreta exempel och verktyg, söker svar hos forskare och blickar framåt.
Digitalisering, data och AI förändrar journalistiken och medieaffären

Digitalisering, data och AI förändrar journalistiken och medieaffären

Rapporten belyser vilka möjligheter som AI erbjuder, och hur den kan användas i redaktionellt arbete. Rapporten ger också perspektiv på hur AI kan förändra journalistiken.
Beta Borås accelererar BT:s digitala resa

Beta Borås accelererar BT:s digitala resa

Rapport om Beta Borås, steg 2. Detta uppföljningsprojekt påverkar Borås Tidnings innehåll, arbetssätt och hur journalistiken sprids. Hur ser 25–33-åringar på lokalt material och betalningsvilja?
AI och journalistiken

AI och journalistiken

Hur påverkar AI journalistik, redaktioner, etik, praxis och behovet av ny kompetens? Det var på agendan i det här seminariet hösten 2019. Ta del av innehållet i föredrag och workshops.
Nyhetsmedierna och dialogen

Nyhetsmedierna och dialogen

Medierna vill vara attraktiva och självklara mötesplatser för debatt och dialog. Men strategier och lösningar skiljer sig åt. Läs om hur forskare och fem medieaktörer resonerar och analyserar.
Medierna och lokalvalen 2018

Medierna och lokalvalen 2018

I rapporten studeras lokala valrörelser i fem kommuner och tre regioner – något som inte gjorts sedan 2006. Hur speglas lokal politik i ett digitalt medielandskap? Hur får väljarna information?
Facebook-kartan vässade SVT:s valbevakning

Facebook-kartan vässade SVT:s valbevakning

Facebook-kartan var ett sätt för Sveriges Television att granska opinionsbildningen i sociala medier. Vilka aktörer var framgångsrika? Hur slog nyheter igenom? Här analyseras teknik och resultat.
Folkbildning och lekfullhet lockar 24–35-åringar

Folkbildning och lekfullhet lockar 25–35-åringar

Slutrapport i Beta Borås-projektet. Här listas framgångsfaktorer för att nå 25–35-åringar som folkbildning, konstruktivitet och nya berättarformer. Och här redogörs för fokusgruppernas reaktioner.
Kreativa berättargrepp förnyade valbevakningen

Kreativa berättargrepp förnyade valbevakningen

Delrapport 2 i Beta Borås-projektet. Testredaktionen lockar 25–35-åringar att ta del av lokal valbevakning genom nya berättargrepp, fler digitala verktyg och en självständig agenda.
rapportomslag

Från gratis till betalinnehåll

Medierna delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med att få läsare, särskilt yngre, att betala för digitalt innehåll. Flera mediehus vittnar om framgångar, medan forskarna är mer skeptiska.
Interaktiv innovation imponerar

Interaktiv innovation imponerar

Delrapport 1 i projektet om Beta Borås – den unga testredaktion på Borås Tidning som fått fria händer att utforska hur lokal samhällsjournalistik kan engagera 25–35-åringar.
Växla ned i print – flipp eller flopp?

Växla ned i print – flipp eller flopp?

Rapporten belyser morgonpressens minskade utgivning i print. Ta del av kunskaper och tips från de medier som redan gjort det, och få forskarnas syn på hur den lokala demokratin påverkas.
Facebook nu jämsides med norska lokalmedier

Facebook nu jämsides med norska lokalmedier

Facebook är en lika viktig källa till lokal information som lokala tidningar och public service- medier i Norge. Det visar en stor undersökning som är gjord vid Handelshögskolan BI i Oslo.
300 procent upp för prisat journalistiskt integrationsprojekt

300 procent upp för prisat journalistiskt integrationsprojekt

Kb Mosaik är Kristianstadsbladets satsning för att med skräddarsytt innehåll på flera språk nå nya invånare. Möt läsarna, tidningens ledning och partners, och ta del av deras berättelser och tankar.