Hoppa till huvudinnehåll

Webbinarier

En av Medier & demokratis uppgifter är att sprida kunskaper, erfarenheter och innovationer i gränslandet medie- och demokratiutveckling. Det sker på flera sätt, bland annat genom att arrangera webbinarier.

Personer framför kamera

Webbinarium om – och med – unga mediekonsumenter 

I projektet Young citizens and the quality of news: Construals, Emotions and Strategies undersökte forskare från Linnéuniversitetet, med hjälp av labbtester, hur unga mediekonsumenter (18 till 25 år) hittar och reagerar på nyheter.

Detta diskuterades i Medier & demokratis webbinarium där tre ungdomar, varav två jobbar som journalister på Smålandspostens ungredaktion, fick prata om hur de tänker kring unga och nyheter. Med i panelen var även Borås Tidnings nyhetschef Sebastian Strand och Kristoffer Holt, professor i medier- och kommunikationsvetenskap som genomfört studien.

Paneldeltagare:
• Kristoffer Holt,  professor i medier- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet 

• Sebastian Strand, nyhetschef Borås Tidning

• Thea Karlsson, tidigare ungreporter på Smålandspostens Ungredaktion, gick direkt från gymnasiet till att nu jobba som reporter och ungredaktör på Smålandsposten.

• Annie Fritzon, läser första året på gymnasiet och jobbar som ungreporter på Smålandspostens Ungredaktion

• Jakob Markoff, jobbar som elevassistent och spelar handboll på elitnivå 

Samtalet leds av Frida Dam Bergstedt, journalist och projektledare på Medier & demokrati. 

Inspelat den 18 januari 2024

 

Bristande kunskap om demokrati – vilket ansvar har bibliotek och medier?

Det finns stora kunskapsluckor om demokrati och val bland förstagångsväljare. Det är en av flera viktiga lärdomar från projektet “Lokal demokrati i en digital värld”, ett projekt där lokala nyhetsmedier och bibliotek i tre städer undersökt om de via aktiviteter och nya former för samverkan kan stärka kunskaps- och nyhetsförmedling, åsikts- och opinionsbildning och lokal medie- och informationskunnighet. Syftet är att stärka förutsättningarna för den lokala demokratin. 

I panelen:

 • Erik Fichtelius, journalist och författare som också lett arbetet med att ta fram en ny nationell biblioteksstrategi

 • Cecilia Frisk, fd chefredaktör på TTELA

 • Hanna Grahn, kulturchef på Borås Tidning

 • Olof Berge-Kleber, bibliotekschef i Borås stad

  Samtalet leds av Martin Holmberg, programansvarig på Medier & demokrati. 

Inspelat den 9 maj 2023

Oro för dold agenda skrämmer

Medieforskaren Ulrika Andersson, med hemvist på SOM-institutet vid Göteborgs universitet, har nyligen avslutat fleråriga Medier & demokrati-projekt ”Medieborgare i nyhetsskugga”. Det har studerat den kategori av yngre mediekonsumenter som sällan tar del av nyheter. Ett centralt resultat är att många i kategorin tvivlar på mediers objektivitet. Bland annat som en effekt av att gruppen tillhör en generation där källkritik fått större plats under skoltiden. Det är den så kallade Generation Z, det vill säga personer födda runt millennieskiftet.

I webbinariet diskuteras vad nyhetsjournalistiken kan lära och utveckla utefter projektets resultat. I panelen deltar:

Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Anna Careborg, chefredaktör och vd, Svenska Dagbladet.

Anders Parment, ekonom och generationsforskare, Stockholms universitet.

Sanna Arbman Hansing, nyhetsredaktör, Göteborgs-Posten.

Samtalet leds av Frida Dam Bergstedt, journalist och projektledare på Medier & demokrati. '

Inspelat den 9 februari 2023

Så tänker mediechefer i Norden om AI

Temat för ”Så tänker mediechefer i Norden om AI” var hur medieföretag kan stärka sin utveckling med hjälp av AI. Samtalet tog avstamp i den nyligen släppta Medier & demokrati-rapporten ”50 mediechefer om AI och automatisering”: AI och automatisering.pdf Rapporten innehåller bland annat resultat från undersökningen ”Nordic Survey Study of AI in Journalism” som under 2021 genomfördes av forskaren Jenny Wiik. Rapporten innehåller även exempelvis intervjuer om praktiska exempel på pågående innovation och strategiskt arbete inom nyhetsmedier i Norden.

I webbinariets panel deltog:

• Kristoffer Hecquet, Chef för redaktionell utveckling på Altinget.

• Agnes Stenbom, Responsible Data & AI Specialist på Schibsted samt industridoktorand inom industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

• Anders Thoresson, projektledare Mediebranschen och AI och Change Agent, AI Sweden.

• Olle Zachrison, ansvarig för digital nyhetsstrategi på Sveriges Radio och tidigare chef för Ekot.

Moderator var Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och just nu Flexit-forskare inom Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park.

Webbinarium 2022:1
Inspelat den 10 februari 2022

Den lokala journalistikens återkomst

Webbinariet utgår ifrån den rapport, ”Den lokala journalistikens återkomst”, som Medier & demokrati publicerade den 9 februari.

I rapporten beskriver och analyserar medieforskarna Gunnar Nygren och Carina Tenor läget för den lokala journalistiken, och det faktum att den har vuxit sig starkare under senare år. Men de beskriver också ett antal tuffa utmaningar som mediebranschen står inför. I webbinariet diskuterar rapportförfattarna utmaningarna med fyra mediechefer: Alisa Bosnic, Cecilia Frisk, Daniel Nordström och Mikael Rothsten. Fyra utmaningar står i centrum:  
- Hur kan den lokala journalistiken än bättre knyta an till det lokala samhället?
- Hur ska de lokala journalisterna kunna vara tillräckligt nära lokalsamhället, men samtidigt ha professionell kritisk distans?
- Hur kan de stora mediekoncernerna balansera mellan stordriftsfördelar och lokal förankring?
- Hur kan de lokala medierna bevara sin självständighet gentemot det politiska systemet, inte bli beroende av politiska beslut om olika former av mediestöd?

Medverkande i webbinariet: Alisa Bosnic, kanalchef SR, P4 Uppland; Cecilia Frisk, chefredaktör TTELA; Daniel Nordström, chefredaktör VLT; Gunnar Nygren, professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola; Mikael Rothsten, publicistisk chef NWT Media; Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Moderator: Jonathan Falck, senior rådgivare Medier & demokrati.
 

Webbinarium 2021:1
Inspelat den 17 februari 2021

Silicon Valley och makten över medierna

Utgångspunkt för webbinariet är medieforskaren Carl-Gustav Lindéns nya bok, utgiven av Nordicom, med just titeln ”Silicon Valley och makten över medierna”. 
I webbinariet beskriver och analyserar han hur teknikjättar som Facebook och Google i Silicon Valley i USA har vuxit fram och blivit dominerande både tekniskt och ekonomiskt. De har fått en avgörande påverkan på världen, inte minst på nyhetsmediernas utveckling. 
Tillsammans med övriga tre deltagare i webbinariet – Jan Helin, Oscar Westlund och Ingeborg Volan – diskuterar han frågor som: Hur har nyhetsmediernas affärslogik, kanaler och journalistik förändrats under trycket från bland andra Facebook och Google? Hur utövar teknikjättarna sin makt över medierna och journalistiken? Kan beroendeförhållandet minskas? 

Medverkande i webbinariet:

 • Carl Gustav-Lindén, biträdande professor på Universitetet i Bergen
 • Jan Helin, mediedirektör på Sveriges Television
 • Oscar Westlund, professor på OsloMet University, och även verksam på Høgskolan i Volda och Göteborgs universitet
 • Ingeborg Volan, redaktör på norska Dagens Næringsliv.
 • Moderator: Martin Holmberg, programansvarig Medier & demokrati.

Webbinariet är ett samarrangemang mellan Nordicom, NxtMedia och Medier & demokrati.

Man på scen, presenterar inför publik

Vad händer inom Medier & demokrati?

Håll dig uppdaterad och få inbjudningar till våra event.