Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem frågor …

… till Petter Beckman, projektutvecklare inom Mitt i-koncernen och svenskt ”nav” i nystartade Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism.

Du är en av dem som varit med och grundat nätverket. Vad är ni för en grupp?
– Vi som startat det här är en liten grupp journalister och journalistikforskare från tre nordiska länder som förenas av ett starkt intresse för frågor som rör journalistikens ansvar och påverkan på samhällsutvecklingen. Vi har alla, var och en på sitt håll, drivit olika slags utvecklingsprojekt som handlat om hur journalistiken kan bli mer inkluderande, konstruktiv och dialogisk. Vi har sökt oss till varandra för att ta hjälp av varandras kunskaper, och för att dra in fler i de här diskussionerna.
 
Vad driver ni för frågor?
– Vi ser det som ett av journalistikens viktigaste syften att hjälpa samhället att fungera bättre. Vi pratar om vad det betyder i dag, med de utmaningar vi ser i form av polarisering, antidemokratisk populism och segregation. Laura Ahva och Mikko Hautakangas, forskare vid Tammerfors universitet som står som värdar för forumet, har laborerat med något de kallar ”conciliatory journalism” som fokuserar på dialog och konflikthantering. Andra i gruppen intresserar sig mer för frågor om representation, trovärdighet och nyansering.
Vi driver ingen enhetlig linje och försöker undvika etiketter. Vi har till exempel valt att inte kalla det vi gör för ”konstruktiv journalistik”. Vi vill fungera mer som ett öppet forum där olika besläktade tankegångar kan sammanstråla, utan att utesluta eller konkurrera med varandra.

 
Vad har ni för mål med forumet?
– Vi vill att forumet ska utvecklas till en hubb för kunskaps- och metodutveckling som kan inspirera och knyta samman yrkesfolk i och mellan de nordiska länderna. Tanken är att forumet ska samarbeta med och komplettera befintliga arenor. Målet under det första året har varit att testa terrängen och undersöka intresset. Det har vi gjort med hjälp av ett antal ganska anspråkslösa online-träffar, där vi bjudit in en forskare eller journalist – ibland någon av oss själva – att hålla en enkel presentation på 20 minuter, följt av diskussion och nätverkande. Nu till sommaren ska vi utvärdera och kanske sätta upp lite högre mål för nästa steg.
 
Hur många är med i dag?
– Vi är fyra som utgör själva arbetsgruppen: jag, forskarna Laura Ahva, Mikko Hautakangas och den danska journalisten Lotte Rosdahl som utvecklat en modell kallad Trust Journalism. På träffarna har det som regel varit åtta till tio deltagare utöver oss själva, varav flera har varit återkommande. 
 
Vilka är välkomna att vara med?
– Våra träffar är öppna och alla som intresserar sig för ämnesområdet kan delta i träffarna. Att vi kallar det ett forum signalerar just det: det är ingen formell sammanslutning. De som deltagit hittills har mest varit journalister, mediechefer och forskare, men ibland även folk från civilsamhället som jobbar med ungdomar och media till exempel.
 
Ni arrangerar olika forumsamtal. Vad kan de handla om? Och vad ska samtalen ge deltagarna?
– Det kan handla om hur medlingsjournalistik kan tillämpas i frågor om romers situation eller konflikter kring det lokala klimatarbetet. Det kan handla om brobyggande inom det segregerade Stockholm eller om hur personer med psykiatrisk problematik kan inkluderas i journalistiken. Samtalen ger förhoppningsvis nya perspektiv och konkreta idéer som deltagarna kan tillämpa i sitt eget yrkesliv. En stor del av behållningen är nätverkandet, att upptäcka att det finns andra med liknande intressen som man själv har. Det är ofta väldigt trevligt.

Läs mer

Nästa event