Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Klart för Future of democracy Summit 20-21 oktober

Satsningen Future of democracy som Medier & demokrati och AI Sweden initierat och driver är nu i skarp drift. Karin Hübinette har rekryterats som projektledare, och 20-21 oktober arrangeras en första högprofilerad Summit där ledare och beslutsfattare diskuterar hur samhällets digitalisering sker i samklang med framtidens demokrati.
Folk som promenerar i en park
Bild: Adobe Stock

2019 väcktes de första tankarna och under framför allt 2020 och 2021 har initiativet tagit form. Utgångspunkten är att värna och utveckla de demokratiska perspektiven i samhällets digitala och teknologiska omvandling. Karin Hübinette leder arbetet med att genomföra satsningen. I fokus är det stora startskottet i oktober, men Future of democracy har även en långsiktig vision och ambition.

karin_h_webb.jpgVälkommen in i rollen!
– Tack!

Vad är det som lockar och motiverar med uppdraget?
– Det här projektet förenar några av de saker jag tycker är mest spännande, samhällsutveckling och innovation. Det finns otroligt mycket engagemang för de här frågorna, från olika håll och att få möjliggöra ett möte mellan några av alla engagerade ledare är fantastiskt roligt.

Berätta om din bakgrund och hur kopplar den an till Future of democracy?
– Jag har arbetat som journalist och programledare på SVT i över 20 år. När jag valde att lämna så var det för möjligheten att få arbeta aktivt med samhällsfrågor och helst i projekt som har en tydlig ambition att förändra något, som Future of Democracy.

AI Sweden och Medier & demokrati har fött och driver Future of democracy. Vilka övriga parter samverkar?
– Vi samverkar med IVA, DIGG, Göteborgs universitet, Malmö Universitet, Telenor och
Västra Götalandsregionen.

20-21 oktober arrangeras en Summit på Lindholmen. Deltagare blir ledare och beslutsfattare inom olika delar av samhälle och näringsliv. Vad skiljer Future of democracy från andra initiativ med fokus på framtidens demokrati?
– Det finns många bra initiativ och konferenser som lyfter digitalisering/AI och demokrati. Vad vi försöker skapa är ett mer interaktivt möte, där deltagarna kommer från olika discipliner i samhället och tillsammans få diskutera och försöka hitta svar på frågan hur digitaliseringen kan ske på ett demokratiskt hållbart sätt. Ytterst vill vi verka för ett större engagemang hos våra folkvalda. Sverige behöver ett tydligt politiskt ledarskap som öppnar upp för dialog och pekar ut riktningen för framtiden. Digitalisering/AI är ingen teknisk fråga utan i allra högsta grad en demokratisk och därmed politisk fråga. Future of Democracy vill vara en positiv kraft som bidrar till en för alla positiv samhällsutveckling.

Vad är syftet och vilka är de tänkta effekterna Future of democracy Summit?
– Det långsiktiga syftet är att bygga en bestående plattform för diskussion, kunskapsutbyte och påverkan.

Vad kan du berätta om upplägget här och nu?
– Alla deltagare är personligt inbjudna och kommer att tas i anspråk i rundabordssamtal. Vi har ett antal inspiratörer och keynotespeakers, till exempel Carl Bildt, som kommer att introducera teman och frågeställningar vilka deltagarna sedan diskuterar vidare. Redan nu har vi en stor bredd av deltagare från näringslivet, akademin, offentlig sektor och civilsamhället.

Blir det även internationellt deltagande?
– Ja, bland annat en av kommissionärerna från National Security Council on AI, José-Marie Griffith. Förhoppningsvis kommer även Finlands statsminister, Sanna Marin att delta i någon form. Programmet är fortfarande work-in-progress och vi skickar ut inbjudningar i detta nu.

Vilket gensvar möter ni?
– Väldigt positivt! Jag är nästan förvånad över det stora engagemang som just demokratifrågorna väcker. Inte minst från näringslivet. Sen verkar själva formen, ett interaktivt möte mellan ledare och beslutsfattare från olika delar av samhället som diskuterar tillsammans uppskattas särskilt mycket.

Kommer vem som helst, det vill säga allmänheten, kunna delta eller följa dagarna?
– Så mycket som möjligt kommer att tillgängliggöras i efterhand, både i text och i rörlig bild. SVT Forum vill gärna vara med och det blir ju ytterligare en yta där man kommer att kunna ta del av vad som sägs.

Vilken är visionen och ambitionen på längre sikt?
– De utmaningar och möjligheter som kommer med digitaliseringen kan ingen samhällssektor eller myndighet lösa ensam. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla. Om vi ska ta vara på teknologins möjligheter för att skapa samhället som vi vill ha det, då måste vi också ta oss an de svåra frågorna och hjälpas åt att hitta svaren.

ABC om Future of democracy

  • Initiativ som startades och leds av nationella innovationsplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati.

  • Övriga parter i satsningen är IVA, DIGG, Göteborgs Universitet och Malmö Universitet, Telenor och VGR.

  • Extern medfinansiär är Västra Götalandsregionen.

  • Satsningen syfte är att värna och utveckla de demokratiska perspektiven i samhällets digitala och teknologiska omvandling.

  • Läs mer: futureofdemocracy.se