Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati leder initiativ om digitalisering och demokrati

Hur stärks demokratiska perspektiv inom samhällets accelererande digitalisering, och hur stimulerar innovation demokratins utveckling? Kring de framtidsfrågorna initierar Medier & demokrati och AI Sweden nu på allvar ett nytt nationellt initiativ.

– I allt det spännande och utmanande som digitaliseringen för med sig får vi inte tappa bort våra grundläggande demokratiska värden, säger projektledare Jenny Wiik.

Initiativet har ett brett anslag med en spetsig uppgift: att lyfta, belysa och driva frågor kring digitalisering och demokrati ur ett medborgarperspektiv. Den första planerade publika aktiviteten är en nationell tvärsektoriell konferens, och målet är under andra halvan hösten 2021. Då som ett samlande avstamp för framtiden samtidigt som demokratin i Sverige officiellt fyller 100 år.

Syftet är att öka samverkan mellan sektorer för att dels accelerera digitaliseringen av samhället utifrån tanken att skapa livskvalitet för medborgaren, en effektiv och rättssäker offentlig sektor samt ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Dels utifrån tanken att parallellt upprätthålla och stärka demokratiska värden.

Detta är skärningspunkter där Medier & demokrati och AI Sweden, som två nationellt samverkansplattformar ledda av Lindholmen Science Park, har en unik förutsättning att samla relevanta aktörer till korsbefruktande samtal. Dels för att öka förståelse och sprida kunskaper, dels för att identifiera möjligheter och risker. 

I grunden handlar initiativet om att bidra med nya perspektiv och att inspirera till ”branschöverskridande” samverkan med medborgarperspektivet i fokus. Primära målgrupper för konferensen är näringsliv, offentlig sektor, folkvalda, akademi och civilsamhället.

– Vi har fått positivt respons från alla vi talat med under projektets förarbete – det känns som att behovet är stort av att också inkludera demokratiska värderingsfrågor parallellt med det kraftfulla utvecklingsarbete som görs inom såväl näringslivet som offentlig sektor, säger Jenny Wiik.

Konferensen ska arrangeras i samverkan mellan aktörer ur ovan nämnda kategorier. Samtal förs och målet är att under närmaste halvåret forma ett kärnkonsortium och en hållbar modell som möjliggör en fortsättning efter hösten 2021. Utöver Medier & demokratis och AI Swedens arbete externfinansierar Västra Götalandsregionen – Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden – projektet i dess pågående fas som sträcker sig till och med februari 2021.

ABC om AI Sweden

  • Sveriges nationella centrum för tillämpad AI-innovation. 
  • AI Sweden stöds av regeringen. Ett 80-tal aktörer ur näringsliv, akademi och samhälle är partners.
  • Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro. Inom kort utökas närvaron även till Luleå, Sundsvall, Skellefteå, Linköping och Karlskrona.
  • Webbplats: ai.se