Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Medier & demokrati startar skarpa projekt för journalistik och medborgardialoger

Nu är Medier & demokrati i gång vid Lindholmen Science Park. Höstens fokus blir att etablera utvecklingscentret och starta skarpa projekt. – Inspirerande att få leda en unik satsning, säger programansvarige Martin Holmberg.

Medier & demokrati är ett nationellt forsknings- och innovationsprogram inom gränssnittet medie- och demokratiutveckling. Bakgrunden är den historiskt snabba omvandlingen av möjligheterna att producera, publicera och konsumera medieinnehåll.

Vilka effekter – positiva som negativa – får den förändringen för journalistiken, medierna, medborgarna och demokratin? Visionen är att bidra till utvecklingen av framtidens publicistik, journalistik och offentliga samtal och på så vis stärka just demokratin.

Medier & demokrati drivs av Lindholmen Science Park. Med sin neutrala och världsledande utvecklingsmiljö erbjuder bolaget näringsliv, akademi och samhällsinstitutioner möten och samverkan kring spetsforskning och innovation. Inte minst kopplat till djupgående möjligheter och utmaningarsom ingen aktör ensam förmår omfamna.

Aktörer redo att starta
Klart är att programmet leds av Martin Holmberg och att Jonathan Falck, före detta chefredaktör för Göteborgs-Posten och numera senior rådgivare, blir ordförande för styrgruppen.

Omedelbart fokus är att kicka gång Medier & demokratis kärnsyssla – det vill säga initiera, finansiera och driva forsknings- och innovationsprojekt som ger ny kunskap och nya verktyg för journalistik och medborgardialoger. Dessutom ska styrgruppen, liksom referensgrupper, rekryteras och få igång respektive arbete.

– När det gäller skarpa projekt är vi redan inbjudna att följa och delta i flera högaktuella, pågående satsningar. Det finns även förberedda projektidéer som aktörer är redo att starta, säger Martin Holmberg.

Parallellt blir det viktigt för programmet tillvarata styrkan i att sammanföra bredare paletter av deltagare för att analysera och precisera vilka gemensamma utmaningar som är viktigast att fånga in.

Därför är programmet unikt
Basfinansiär av Medier & demokrati är Västra Götalandsregionen. Därtill stöttas satsningen av bland andra Sveriges kommersiella medier inom Tidningsutgivarna (TU), public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio samt landets ledande medieakademier.

Det unika med programmet kan i första hand summeras:

  • Formen för samverkan. Ingen annan arena samlar medieaktörer, forskare och samhällsinstitutioner för att tillsammans driva forskning och innovation inom det aktuella gränssnittet.
  • Projekten ska ske i skarpa och laborativa miljöer med målet att resultaten ska bidra till praktisk nytta för deltagarna.
  • Snabbare och mer lättillgänglig spridning av nya kunskaper inom medieutveckling. Utöver programmets egna projekt får Medier & demokrati i det avseendet stor nytta av ett redan upparbetat internationellt nätverk.

– Redan i höst är det planerat att vi ska ha aktiva roller i konferenser. Ambitionen är även att arrangera ett eget första Round Table, säger Martin Holmberg,