Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nyhetsmedier och bibliotek i experimentellt valårsprojekt

Vid årsskiftet startar Medier & demokrati ett nytt projekt: ”Lokal demokrati i en digital värld”. Nyhetsmedier och bibliotek ska experimentellt testa om och hur samverkan kan stärka lokal nyhets- och kunskapsförmedling och invånarnas medie- och informationskunnighet. – Ett mycket spännande projekt där nio aktörer ska samverka över branschgränser, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.
Bild: Unsplash

Under 2021 har demokratin i Sverige firat 100 år och 2022 väntar ett valår. Bibliotek och nyhetsmedier är två nyckelingredienser i demokratins DNA och utveckling. Parallellt verkar bibliotek och nyhetsmedier i ett informations- och medielandskap i historiskt snabb förändring. Ett exempel är hur läsandet minskar bland yngre samtidigt som medieformer – baserade på ljud och rörligt berättande, och på globala plattformar – växer.

Bibliotek och nyhetsmedier har i så motto en gemensam utmaning: att utvecklas i takt med nya möjligheter och invånarnas och publikens behov och efterfrågan.

I ”Lokal demokrati i en digital värld” ska lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götaland testa hur just bibliotek och nyhetsmedier utifrån sina respektive roller, men i nya former av samverkan, ytterligare kan stärka:

  • Lokal kunskaps- och nyhetsförmedling.
  • Lokal folkbildning och opinionsbildning.
  • Invånarnas medie- och informationskunnighet.

I projektet deltar, utöver Medier & demokrati, följande aktörer:

  • Biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg.
  • Borås Tidning, Falköpings Tidning och TTELA.
  • Södertörns högskola.
  • Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

– Ur ett medieperspektiv är det väldigt roligt och inspirerande att mediehus från tre av landets ledande koncerner inom lokaljournalistik, Bonnier News Local, Gota Media och Stampen, samlas i ett skarpt projekt, säger Martin Holmberg.

Tanken är att ”Lokal demokrati i en digital värld” ska omfamna lokalt separata, men till helheten komplementära delprojekt. Inriktningen blir publika aktiviteter med innovativ profil. Tänkbara frågeställningar är hur nyhetsmedier och bibliotek – genom nyskapande arbetssätt och presentationsformer – kan öka intresset och kunskapen om avgörande lokala valfrågor. Likaså hur nya former av samverkan kan bidra till ökat valdeltagande och ökad demokratisk legitimitet. Ett tredje exempel är om och hur invånarnas medie- och informationskunnighet kan stärkas, och två målgrupper är unga förstagångsväljare och invånare som får rösta i Sverige för första gången. Södertörns högskola leder projektets följeforskning.

– Det ska bli oerhört intressant att se vad som kommer ut av detta samverkansprojekt som har så många spännande aktörer. Det är inte ofta man ser bibliotek och lokala medier samverka i demokratins tjänst på det här sättet, säger Malin Picha Edwardsson, lektor och forskare i journalistik vid institutionen för samhällsvetenskaper.

Så här kommenterar övriga aktörer projektet:

Ann Dahlman, bibliotekschef, Vänersborg:
”Genom en sådant här projekt hoppas vi att biblioteken kan utveckla och visa sin potential som de viktiga och neutrala platser för kunskap och demokrati som de är. Vi ser fram emot att förstärka samarbetet mellan lokalpress och bibliotek så att det kan gagna invånarna på bästa sätt.” 
 
Stefan Eklund, chefredaktör, Borås Tidning:
”Bibliotek och dagstidningar som BT har uppdrag som är närbegränsade och handlar om folkbildning och demokrati. Jag hoppas vi kan öka vår demokratiska nytta medhjälp av projektet och den kunskap och erfarenhet som finns hos projektets aktörer.”

cecilia_frisk_webb.jpgCecilia Frisk, chefredaktör, TTELA (bild till höger):
”Vi på TTELA är både stolta och glada för att vara en del av detta viktiga projektvalåret 2022. Lokala samarbeten blir oerhört relevanta för både oss, biblioteken och framför allt för väljarna för att utveckla närdemokratin och ett ökat deltagande i den lokala debatten.”

Cecilia Gärdén, Förvaltningen för kulturutveckling:
”Bibliotekens huvuduppdrag handlar om att främja det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det här projektet blir en spännande möjlighet att stärka lokala arenor för demokrati. Jag hoppas att projektet leder till ökad invånardelaktighet och ökat engagemang i lokalsamhället.”

Olof Berge Kleber, bibliotekschef, Borås:
”Jag hoppas på ett ökat invånarengagemang, att vi får röster om demokrati från hela staden, att vi utforskar nya sätt att samarbeta med lokala medier och att vi får en öppen och bred diskussion om vad demokrati är och kan vara.”
 
Christina Seveborg, bibliotekschef, Falköping:
”Det blir en spännande utmaning och möjlighet för Falköpings bibliotek att få bidra och stärka demokrati och fri åsiktsbildning i lokalsamhället.”
 

Patricia Svensson, chefredaktör, Falköpings Tidning:
”På ett sätt är vi medier mer tillgängliga än någonsin genom vår digitala närvaro. Men utifrån den stora mängden kan det ändå kännas som en utmaning att nå ut i bruset, och än svårare kan det vara att föra dialog eller väcka en konstruktiv, levande diskussion. Det senare är dock av stor vikt, både i allmänhet och i synnerhet nu under ett valår, så det ska bli spännande att se vad som kan hända när vi nu krokar arm med en annan lokalt etablerad aktör med stort intresse för demokrati.”

patricia_svensson._bild._robert_eriksson_webb.jpg
Patricia Svensson, chefredaktör Falköpings Tidning. Bild: Robert Eriksson.

ABC om ”Lokal demokrati i en digital värld”

Projekttid: 1 januari 2022-30 mars 2023.
Deltagare: Borås Tidning, Falköpings Tidning, TTELA, biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg samt Södertörns högskola och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.
Finansiering: Projektet omsluter nästan 1,3 miljoner kronor och medfinansieras av Västra Götalandsregionen kulturnämnd med 600 000 kronor. Övriga finansiering utgörs av insatser från deltagande aktörer.