Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt projekt ger journalister fristad

Föreningen Grävande journalister kommer att erbjuda en tvåårig redaktionell fristad i Göteborg för tre oberoende ryska journalister som inte längre kan arbeta i Ryssland. Satsningen förverkligas med stöd och finansiering från en palett av aktörer i Sverige. Medier & demokrati medverkar genom att sprida kunskap om projektet, och genom koordination av den forskning som är en del av projektets ambition.
Foto: Anna von Brömssen

Ulla Sätereie, ordförande för Föreningen grävande journalister (FGJ). Varför engagerar ni er i det här projektet? 

– Vi vet att fria och oberoende medier är en förutsättning för fungerande demokratier, och i förlängningen fred i världen. Kriget i Ukraina och den nuvarande situationen för journalister i Ryssland har blivit en smärtsam påminnelse om hur skört det fria ordet är. Glöm heller inte situationen i Belarus. Om vi då kan göra något för att stötta de ryska kollegorna och stärka den oberoende journalistiken, så vill vi göra det.

Hur finansieras projektet och vilket stöd kommer de ryska journalisterna att få från den svenska mediebranschen? 

– Vi har fått finansiering från Västra Götalandsregionen, Sätila Foundation och Svenska institutet. Sedan är vi väldigt glada över att projektet har en så bred förankring i mediebranschen och organisationer som samlar journalister. Våra partners är Göteborgs-Posten, Fojo vid Linnéuniversitetet, Reportrar utan gränser, Publicistklubben Västra, Journalistförbundet, JMG vid Göteborgs universitet och Medier & demokrati.

Har det varit svårt eller lätt att få stöd för projektet från delar av den svenska mediebranschen? 

– Lätt. Jag uppfattar det som att vi är väldigt många som vill göra vad vi kan för att bidra till att stödja den fria journalistiken och kollegor i Ryssland.

Tanken är att de ryska journalisterna ska arbeta från Göteborg med journalistik för en rysk publik – kan du säga något om hur det skall gå till? 

– I princip alla oberoende ryska journalister har redan lämnat Ryssland. Deras medieorganisationer arbetar nu från andra länder, inte minst i Baltikum. De fortsätter ändå att bevaka Ryssland, för en rysk publik. Även om deras redaktioner och nyhetssajter har stängts ner, så lyckas de nå in i landet med sin journalistik, genom VPN-tunnlar och genom att använda spridningsvägar som Telegram och andra krypterade kanaler. Räckvidden in i Ryssland är förvånansvärt hög.

Hur har ni jobbat med att säkerställa så att det inte blir en rysk propagandaapparat som ges möjlighet att jobba från Göteborg utan att det är oberoende journalister som jobbar med fakta, relevans och saklighet? 

– Vi samarbetar med en rysk redaktion som har en förhållandevis lång historia av att arbeta på det här sättet. Vi har självklart gjort en ordentlig genomgång av deras trovärdighet, journalistiska etik och arbetssätt. Vi känner oss trygga i att det är en organisation som håller hög journalistisk standard.

Forskning planeras inom ramen för projektet. Vad tror du om möjligheterna att intressera och engagera svenska medieforskare för ett sådant här projekt? 
– Jag tror inte att svårigheten är att hitta intresserade och engagerade forskare, utmaningen är att finansiera forskningen. Men jag hoppas att vi ska lösa den frågan också.