Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Rivstart för Medier & demokrati

Positivt mottagande och internationell uppmärksamhet. Satsningen på Medier & demokrati har ökat ytterligare i aktualitet och första halvåret blev en rivstart.

Hallå...

… Martin Holmberg, huvudprojektledare för Medier & demokrati. Snart har projektet varit igång i ett halvår. Vad har ni gjort hittills och hur långt har ni kommit?

– Arbetet, det vill säga förstudien, flyter på väl.
Sedan i januari har vi framför allt fokuserat på att träffa nyckelpersoner inom mediebranschen och forskningsvärlden. Lindholmen Science Parks mål är ju att tillsammans med bransch och akademi etablera ett unikt utvecklingscenter.

Hur har responsen varit?
– Enbart positiv! Vi har antingen mött eller haft personlig kontakt med bortåt 100 personer och vi har gång på gång fått bekräftelse på aktualiteten och tyngden i projektets grundfråga: Hur påverkas medierna, medborgarna, samhället och demokratin när medierna inte är samma kitt i lokalsamhället som tidigare? Den snabba medieutvecklingen innebär både möjligheter och hot, vilket är en utmaning i ett samhällsperspektiv.

Hur säger sig bransch och akademi vara beredda att satsa?
– Den frågan är vårt nästa stora och avgörande steg. Så här långt har vi bara fått tydliga tummen upp. Exempelvis ställer sig Tidningsutgivarna bakom initiativet. Likaså de samtal vi haft med Public Service och akademi har genomsyrats av intresse att delta och bidra. Exakt hur har dock varit en för tidig fråga att jobba med.

Inga konkreta tankar alls?
– Jo, och på ett vis mer än så. Vi förbereder en handfull tänkbara forskningsprojekt och glädjande är att aktörer på eget initiativ signalerat att de vill vara med. Så när det gäller några av forskningsidéerna, som bygger på skarpa experiment, är vi redan i en betydligt mer detaljerad fas. Men där, liksom när det gäller hela utvecklingscentret, är vi ännu inte på allvar framme i frågorna om finansieringen.

Så mycket har handlat om att berätta och lyssna?
– Precis så är det. Eftersom målet är ett gemensamt nationellt utvecklingscenter med Lindholmen Science Park som nav har vi självklart behövt göra våra planer kända och att bjuda in för att kartlägga behov och frågeställningar. Just ur den aspekten är det också väldigt roligt att vi fått internationell uppmärksamhet och fått chansen att presentera projektet och våra planer vid flera större medieevent i Europa under våren. Dels i samband med Digital Media Europé i Wien, dels i samband med Nordiska mediedagarna i Bergen. Här hemma i Sverige blev Meg – Mediedagarna i Göteborg – ett gyllene tillfällen för att sprida kännedom och fånga in tankar.

Medier & demokratis grundfråga har väl även internationell aktualitet?
– Visst är det så. Den medieutveckling som vi ser i Sverige, mycket till följd av digitaliseringen, pågår även runt om i världen. Vi ser också att de fria journalistiken – och därmed ett viktigt inslag i en vital demokrati – är satt under kraftigare politisk press i många länder. Vi vill därför hitta internationella forum för samarbete och två som vi redan inviterats till är GAMI, Global Alliance for Media Innovation, och framväxande MING, som står för Media Innovation Nordic Group. Vi har också snabbt etablerat ett gott utbyte med norska medieutvecklingsnätverket NxtMedia.

Du berörde nästa fas av förstudien? Vad innebär den?
– Vi fortsätter samtal med centrala aktörer för utvecklingsarenan. Å ena sidan för att visa hur långt vi kommit med ”ritningen” av dess konstruktion och tänkta upplägg. Å andra för att plocka in ytterligare inspel och synpunkter. I den fasen ingår också, som jag var inne på, att mer konkret diskutera vad respektive aktör är beredd och har möjlighet att investera i satsningen.

När ska förstudien vara klar?
– Under fjärde kvartalet.