Hoppa till huvudinnehåll

Almedalen 2023

-
Visby, Gotland

Ett urval av intressanta medievenemang på Almedalen

Folkmassa i almedalen, Visby, Gotland

Onsdag 28 juni kl 13.00-13.45

"Hur ska hela Sverige nås av lokala nyheter?"

Arrangör: TU, SPF Seniorerna och Hela Sverige ska leva.

Många förlitar sig på att få nyheter och annan information via tidningar med posten. För att säkerställa att människor i hela Sverige har tillgång till fri och oberoende journalistik i de kanaler som de önskar och har möjlighet att ta del av, krävs en fungerande distributionskedja.

 

Onsdag 28 juni kl 15.00-15.45

Hat och hot mot journalister – och demokratin

Arrangör: Tidningsutgivarna

Hat och hot om våld mot såväl journalister som politiker och andra samhällsföreträdare är ett stort demokratiproblem. Situationen är akut och det behövs göras insatser för att värna det fria ordet.

 

Torsdag 29 juni 15.30-16.15

Media och tech - vad bär framtiden med sig för journalistiken och affärsmodellerna?

Arrangör: Google, Dagens Media Event

Generativ AI innebär att medieindustrin går in i en helt ny fas av sin digitala transformation. Den nya formen av artificiell intelligens och maskininlärning kommer att påverka sättet vi skapar, producerar och hanterar innehåll. Hur påverkar det journalistiken och affärsmodellerna?

 

Torsdag 29 juni kl 8.00-9.00

Medierna och Natobevakningen – vad hände egentligen

Arrangör: Sveriges Radio 

Från en dag till en annan verkade nästan alla överens: Sverige måste gå med i Nato. Men hängde alla med på vad som egentligen hände? Hur såg mediernas rapportering och debatten ut längs vägen? Ställdes de mest grundläggande frågorna och kom alla perspektiv fram i debatten?

 

Torsdag 29 juni kl 8.30-9.15

Desinformation – hur rustar vi oss?

Arrangör: UR

Hur stärker vi kunskapen för att hantera det snabba informationsflödet i vår allt mer digitala, AI-styrda värld? Vad är journalistikens roll för att stå emot desinformation?

 

Hela programet till Almedalsveckan hittar du här: https://almedalsveckan.info/program