Hoppa till huvudinnehåll

Du och jag, samhället och demokratin

-
Arvika Bibliotek
Arrangeras av: 
Arvika Bibliotek
Arvika Nyheter
Medier & demokrati
Svenska Lottakåren
En gå gata på en solig dag

I Sverige vilar demokratin ännu på en stark grund. De grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor.

Samtidigt finns ett antal utmaningar: skillnader i demokratisk delaktighet, ett hotat demokratiskt samtal, grupper som inte tar del av nyheter, och antidemokratiska aktörer som skapar och underblåser motsättningar.

Vad får det här för konsekvenser för vårt samhälle? Vad har vi som medborgare för ansvar? Hur kan vi tillsammans värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen? Vad får utmaningarna för demokratin för påverkan för totalförsvaret?

I ett panelsamtal på biblioteket i Arvika utforskas och diskuteras hur olika samhällsinstitutioner stödjer i att stärka vår gemensamma demokratiska beredskap.

Arrangemanget är en del i forsknings- och innovationsprojektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer.

kvinnor i solnedgång

Stärkt journalistik i kriser och krig

2023-01-24
I september startar ett nytt Medier & demokrati-projekt: Stärkt lokaljournalistik i krissituationer. Projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en...
Martin Holmberg

Martin Holmberg

Programansvarig
-
Göteborg, Bokmässan, scen F5
Bild på bokmässans tidning

Bokmässan 2024: Valåret 2024: Att skydda sig mot desinformation

I december kommer hälften av jordens befolkning att ha involverats i en valprocess under 2024...