Hoppa till huvudinnehåll

Den lokala journalistikens återkomst

tisdag, februari 9, 2021

De senaste åren har lokala medier ofta diskuterats i termer av kris och nedläggningar. Men utvecklingen är på väg att vända – den lokala journalistiken vinner terräng. 2021 års första rapport från Medier & demokrati pekar på många möjligheter, men också stora utmaningar.

Rapporten ”Den lokala journalistikens återkomst” är skriven av medieforskarna Gunnar Nygren, professor emeritus vid Södertörns högskola, och Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
Rapporten utgår från deras nyutkomna bok ”Lokaljournalistik. Nära nyheter i en global värld”, men försöker också synliggöra några av de tuffa utmaningar som de lokala medierna står inför under 2020-talet.

Varför är lokal journalistik så viktig?
– Av många skäl. De viktigaste är att lokala medier fungerar som ett kitt i det lokala samhället, skapar lokal samhörighet och identitet. Den lokala demokratin behöver också lokalmedier som mötesplats och som en oberoende granskare i lokalsamhället, säger Gunnar Nygren.

I rapporten beskriver och analyserar Gunnar Nygren och Carin Tenor hur den lokala journalistiken är på väg tillbaka; både statusmässigt och i mediernas dagliga verksamhet. De tar upp många perspektiv. Inte minst hur viktigt det blir att koppla ihop det lokala och globala för att göra världen begriplig.

Rapportförfattarna synliggör även de många möjligheter och utmaningar som lokala medier står inför. Till exempel:

  • Hur kan man se till att publiken känner att dess verklighet återspeglas i det lokala medieinnehållet?
  • Hur ska medier och journalister hantera närhetens dilemma – att vara tillräckligt nära lokalsamhället och samtidigt ha en professionell kritisk distans?
  • Hur satsa på digitala prenumeranter utan att förlora delar av den lokala publiken?
  • Hur kan de stora mediekoncernerna balansera mellan stordriftsfördelar och lokal förankring?

Carina Tenor poängterar flera olika saker som hon tycker att de lokala medierna behöver bli bättre på.
Lokala medier behöver inse värdet av den trovärdighet som byggs upp genom närvaro, kontinuitet och engagemang. För att få en självklar och tydlig roll i lokalsamhället behöver man träffa människor, skapa relationer och visa sitt intresse.
– Sedan tror jag också att det är viktigt att rapportera på ett sätt som visar på vägar framåt och möjligheter att påverka, säger hon.

Rapporten innehåller också sex exempel på lokala medier av olika karaktär: Hela Hisingen, Nyhetsbyrån Järva, Lokaltidningen, Siljan News, Avesta Tidning och Direktpress.

Läs rapporten här