Hoppa till huvudinnehåll

”Det har aldrig känts så relevant att prata teknikutveckling och demokrati”

måndag, juni 12, 2023

29-30 maj genomfördes tredje Future of Democracy Summit. 150 ledare samlades på Lindholmen Science Park för att diskutera modernisering, ny teknik och demokrati. Här är projektledaren Karin Hübinettes reflektioner med en veckas perspektiv.

Människor i stor sal, sitter och samtalar

Vilka är de dominerande tankarna?
– Att engagemanget hos deltagarna återigen var så stort! Det är en mäktig känsla att se och höra en stor konferenssal fyllas av livfulla samtal och veta att alla förenas av ett stort samhällsengagemang och vilja av att bidra till en gemensam, bra framtid.

Vilka var skillnaderna det här toppmötet jämfört med toppmötena 2021 och 2022? Ny teknik – inte minst AI:s snabba framväxt – och demokrati är frågor vars aktualitet bara ökat. Hur påverkade det?
– Vi samlades i en liten grupp i november och jag lyfte då frågan: Kommer man vilja diskutera AI och demokrati ytterligare en gång? Sen kom Chat-GPT och slog världen med häpnad. AI har gått från att vara en fråga för de mest insatta till att bli en köksbordsfråga det senaste halvåret. Det har aldrig känts så relevant att prata teknikutveckling och demokrati. Vår utgångspunkt var också twin transition, det vill säga både den gröna- och den digitala omställningen. Med flera aktuella och oroande klimatrapporter det senaste halvåret så var det naturligt att lyfta bägge perspektiven, inte minst för att teknikutvecklingen är en förutsättning för att klara klimatomställningen. 

Man sitter och ler i grupp

Känner du att mötet hade utpräglade highlights? Teman som väckte extra engagemang och energi?
– Jag har i kommentarerna efteråt hört att många fastnade för en av våra internationella gäster, James Arbib från tankesmedjan RethinkX. Hans utgångspunkt var att de förändringar vi står inför, drivna inte minst av klimatförändringarna, redan har de tekniska lösningar som behövs, men att det kräver ett nytt synsätt, inte minst från världens ledare som kommer att utmana hela det globala ekonomiska systemet där utgångspunkten behöver vara decentralisering, "save people, not industries" var budskapet. Den tydligaste röda tråden handlade annars om behovet av ett demokratiskt perspektiv på AI-utvecklingen. 

Något du efterklokt tänker borde ha fått mer utrymme i programmet?
– Man vill att allt ska få mer plats, mer tid för samtal och interaktion mellan deltagare, fler perspektiv och talare, det är en svår balansgång, men vi funderar ständigt på mixen, hur den blir så bra som möjligt.

Vilken är responsen så här långt? 
– Väldigt fin! Återigen så verkar de tvärsektoriella samtalen vara det som deltagarna uppskattar mest. Möjligheten att få diskutera brännande samhällsfrågor med personer som man vanligtvis inte träffar.

Någon typ av feedback som sticker ut jämfört med tidigare?
– Många vill gå från ord till handling, det är helt klart. Från flera håll kom förslag om att skapa något slags hackaton, "vi hackar public sector" som någon uttryckte det. Jag känner samma sak, att nu gå från ord till någon form av konkret handling känns som ett logiskt nästa steg. Sen måste man ha förståelse och respekt för att verkligheten ser väldigt olika ut i olika samhällssektorer. Vissa arbetar med ett kontinuerligt, konkret förändringsarbete, kanske själva driver innovation av tjänster och produkter, andra styrs av strikta regelverk och är offentligt finansierade med allt vad det innebär av krav på leverans enligt tydliga ramar. Men ska man utgå från responsen som vi fått, så verkar önskan om mer konkretion vara genomgående, vare sig man arbetar inom privat- eller offentlig sektor.

Hur många deltog?
– Ungefär 150 ledare var med under mötet.

Vad ser du kan skruvas på och förnyas i konceptet framåt?
– Just nu funderar jag mycket över vad som borde vara nästa steg. Det finns något härligt och bevisligen uppskattat i de här stora, blandade mötena, men det är inte säkert att just den här formen är den enda som kan fungera. Borde vi uppstå i mindre format, men vid fler tillfällen? Skulle mer riktade möten till vissa sektorer vara bättre och i så fall, hur säkrar vi att det fortfarande finns en bredd av perspektiv representerade? En annan utmaning är hur vi håller kvar engagemanget mellan de olika eventen, oavsett vad de blir. Ja, det finns en hel del att grunna på, men det är en fin utmaning med tanke på hur mycket engagemang vi redan lyckats väcka och att vi faktiskt möjliggör kontakter direkt mellan ledare, på tvärs genom samhällets alla stuprör.

Vad blir nästa publika aktivitet för Future of Democracy?
– Vi planerar en lite mer social träff i höst och sedan uppstår Future of Democracy under Internetdagarna, då med fokus på AI, utbildning och politik.

Efter varje summit, som är intensiva event, har du fått frågan hur nattsömnen var efter sista dagen. Hur blev sömnen den här gången?
– Man somnar ovaggad, det är nog den bästa beskrivningen!

 

ABC om Future of Democracy

  • Idén föddes inom Medier & demokrati och initiativet har utvecklats och drivs av AI Sweden och Medier & demokrati i samverkan.
  • Syftet är att tvärsektoriellt samtala om hur digitalisering, teknologisk omvandling och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt. 
  • Tre toppmöten – så kallade Summits – har arrangerats: på Lindholmen Science Park i Göteborg 20-21 oktober 2021, i Helsingborg 13 juni 2022 i samband H22 City Expo och på Lindholmen Science Park 29-30 juni 2023.
  • Hemsida: futureofdemocracy.se