Hoppa till huvudinnehåll

”Det var riktigt kul att höra hur engagerade utfrågarna var”

tisdag, januari 24, 2023

Medier & demokrati-projektet ”Lokal demokrati i en digital värld” initierade en palett av aktiviteter under valrörelsen. De samverkande biblioteken och lokaltidningarna arrangerade exempelvis politikermingel, val-AW och träffar för förstagångsväljare. Därtill gjorde tidningarna journalistik.

Tidningar

Bibliotek och nyhetsmedier är centrala i demokratins DNA och utveckling. I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar tre bibliotek och tre lokala nyhetsmedier – i Borås, Falköping och Vänersborg – hur nya former av samverkan kan stärka:

  • Lokal kunskaps- och nyhetsförmedling.
  • Lokal folkbildning och opinionsbildning.
  • Invånarnas medie- och informationskunnighet.

En passande tajming är 2022 som valår. Två centrala målgrupper är förstagångsväljare och invånare som får rösta i Sverige för första gången.
– Projektet är såvitt jag vet tämligen unikt och det ska bli intressant vilka iakttagelser och resultat som forskarna presenterar i början av nästa år. Projektet väcker också intresse på olika håll i Sverige och bjuds in i olika sammanhang för att berätta om aktiviteter och erfarenheter, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.
Följeforskningen genomförs av Södertörns högskola.

”Det ska bli intressant vilka 
iakttagelser och resultat som
forskarna presenterar
i början av nästa år” 
Martin Holmberg, Medier & demokrati

Här är följer aktiviteter som var aktuella under valrörelsen:

BORÅS
Borås Tidning och Biblioteken i Borås

Under kvällen körde vi även en utfrågning där representanter från varje parti fick svara, och istället för att vi journalister intervjuade bad vi tre Norrbybor – två i 20-årsåldern och en i 70-årsåldern – att ställa frågor som just de tre ville ha svar på.

– I slutet av augusti anordnade vi en mingelkväll med politiker på Norrby, ett av Borås två utsatta områden. Vi bjöd in alla åtta partier i kommunfullmäktige och uppmanade människor att komma och mingla. Tanken var att öppna för möten mellan politiker och boråsare som sällan, eller aldrig, får möjlighet att prata med politiker. Under kvällen körde vi även en utfrågning där representanter från varje parti fick svara, och istället för att vi journalister intervjuade bad vi tre Norrbybor – två i 20-årsåldern och en i 70-årsåldern – att ställa frågor som just de tre ville ha svar på. Målgruppen i Norrby når Borås Tidning sällan med vår vanliga journalistik och området har haft betydligt lägre valdeltagande än snittet. Uppslutningen blev helt okej, runt 50 deltagare. Tyvärr krockade arrangemanget med ett annat liknande tidigare i samma vecka. Det kan ha påverkat intresset, men det är svårt att veta. Vi hade tänkt sända på plats, men det fick vi dessvärre stryka på grund av att nyckelpersoner på redaktionen blev sjuka. Det var riktigt kul att höra hur engagerade utfrågarna var, hur mycket de hade på hjärtat att fråga och prata med politikerna om. Det kändes som att alla tre tog chansen och att de var glada för att få den möjligheten.

FALKÖPING
Falköpings tidning och Biblioteken i Falköping

Dagen efter kom en en ung kille fram till oss på biblioteket och tackade. Han hade varit där och var väldigt nöjd med arrangemanget. För oss på biblioteket var lärorikt att få inblick i hur en tidning arbetar i sådana här sammanhang.

 

– Vi har kört en val-AW på Stadsteatern med två paneldebatter: en med deltagare från kommunens alla åtta partier och en med tre förstagångsväljare. Dagen efter kom en en ung kille fram till oss på biblioteket och tackade. Han hade varit där och var väldigt nöjd med arrangemanget. För oss på biblioteket var lärorikt att få inblick i hur en tidning arbetar i sådana här sammanhang. Val-AW:n hade varit svår att genomföra utan olika kompetenser från Falköpings tidning.

– Mellan 30 juni och 11 september fanns utställningen ”Din röst är viktig” på biblioteket. Den fokuserade på demokrati och valet, och togs fram av feriepraktikanter inom kultur- och fritid under handledning av kommunens ungdomsstrateg. Utställningen informerade exempelvis om hur du praktiskt går tillväga när du röstar, hur du kan engagera dig och påverka. Den hänvisade till mer information med hjälp av QR-koder och länkar. Därutöver rullade bland annat en film där unga intervjuade andra unga om utbildning och jobb, stad och land, trygghet och de ungas tankar om Falköping. En frågelåda – som blev full! – bidrog med frågor som ungdomspanelen kunde ställa under val-AW:n.”

TTELA och Biblioteken i Vänersborg:

Den vanligaste frågan att besvara och förklara visade sig vara: Är det säkert att rösta i Sverige? Det visade sig även att de flesta inte visste att Valmyndigheten på val.se har fakta på 34 språk

 

– Vi har prioriterat att möta människor som kunde rösta första gången i Sverige, och vi har även hållit föredrag på Interkulturellt centrum och för en SFI-grupp på en öppen förskola. Engagemanget och gensvaret har varit jättebra. Förhoppningsvis blir de kontakter vi etablerat värdefulla för att utveckla konceptet. Till det tredje tillfället kom dessvärre ingen och det berodde troligen på att vi hade för kort tid på oss att marknadsföra just det evenemanget. Under mötena blev det tydligt att behovet av neutral basinformation om valet var väldigt stort. Den vanligaste frågan att besvara och förklara visade sig vara: Är det säkert att rösta i Sverige? Det visade sig även att de flesta inte visste att Valmyndigheten på val.se har fakta på 34 språk. TTELA:s chefredaktör Cecilia Frisk lyfte i en krönika att fler kommuner behöver arbeta med valinformation på fler språk. Göteborgs stad satsade på valambassadörer i områden med lågt valdeltagande, vilket varken Vänersborg eller Trollhättan prioriterade. Ur bibliotekets perspektiv blev det än mer uppenbart vilken roll som bibliotek kan spela som en neutral arena för att informera om val – både på själva biblioteket och på andra mötesplatser som medarrangör. Mest utmanande, och samtidigt mest lärorikt, var att hitta människorna som var aktuella att bjuda in för den här typen av träffar. De ”åldersmässiga förstagångsväljarna”, som vi mötte i våras, var det mycket enklare att nå. De fanns ju på ett och samma ställe: Birger Sjöberg-gymnasiet.

Utöver mötena i Vänersborg har Cecilia varit inbjuden till Frihamnsdagarna i Göteborg för att berätta om projektet och för att delta i en paneldebatt. Den arrangerades av CSR Västsverige.

 

ABC om Lokal demokrati i digital värld

Projekttid: Januari 2022-mars 2023.

Projektparter: Borås Tidning, Falköpings tidning, TTELA, biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg samt Södertörns högskola och Medier & demokrati. Intressent är Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.
Extern medfinansiär: Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Exempel på aktiviteter tidigare under 2022: Föreläsningar och seminarier på teman som desinformation och källkritik, valevent i samarbete med studenter och lokala framtidssamtal. Arrangemangen har ofta streamats och på sätt ökad spridningen – både live och i efterhand. De tre tidningarna som ingår i tre av Sverige ledande koncerner inom lokal journalistik – Bonnier News Local, Gota Media och Stampen Media – har också gjort just journalistik kring lokala valfrågor.