Hoppa till huvudinnehåll

Detta utmärker sällananvändare av nyheter

tisdag, maj 4, 2021

Vilka grupper tar inte del av nyheter och samhällsjournalistik? I en ny rapport från Medier & demokrati får du svar om sällananvändare och hur de särskiljer sig. De är yngre, mindre intresserade av politik, och har bland annat lägre förtroende för andra människor och medier.

Rapporten ”Sällananvändare av nyheter” är skriven av medieforskaren Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. I centrum står frågan om vilka som sällan eller aldrig tar del av nyheter. 

Med utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen och Medborgarpanelen, båda genomförda av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, granskas grupperna 20-29-åringar, 30-44-åringar samt 45-79-åringar. Skillnaderna mellan grupperna är distinkta.

– Jag skulle säga att skillnaderna framför allt är kopplat till ålder och till hur intresserad man är av vad som händer i samhället. Yngre tar generellt del av nyhetsmedier i lägre utsträckning än äldre, och det är också bland yngre som störst andel sällananvändare finns, säger Ulrika Andersson.

Undersökningen visar att även en hel del människor som är plus 40 år numera kan räknas som sällananvändare. Vad ligger bakom den utvecklingen?

– Det är den åldersgruppen som var unga i slutet av 1990-talet och som snabbt tog till sig internet, gratistidningar och liknande. Då såg mediebranschen på dem med viss oro eftersom de inte följde samma ”spår” som tidigare generationer. Nu är de i fyrtioårsåldern och är fortfarande präglade av de vanor de hade som yngre. Den gruppen lär utmärka sig även när de kommer upp i 60-årsåldern, säger Ulrika Andersson.

Sällananvändarna skiljer också ut sig på många andra sätt. De är betydligt mindre intresserade av politik, och deras förtroende för centrala samhällsinstitutioner är lägre, inte minst när det gäller förtroende för medier och politiker. Forskningsstudien visar också hur betydelsefulla sociala medier är för konsumtionen av nyheter, särskilt bland yngre.

– Sociala medier är det vanligaste stället för yngre att ta del av nyheter, så jag skulle säga att de är mycket viktiga. Nyheter i sociala medier bidrar till att upprätthålla yngres nyhetsanvändning på en fortsatt hög nivå, säger Ulrika Andersson.

Denna första delrapport från det pågående forskningsprojektet ”Medieborgare i nyhetsskugga” kommer att följas av ytterligare rapporter. Projektparter är Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet och Medier & demokrati. Extern finansiär är Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning.

Här hittar du rapporten i sin helhet