Hoppa till huvudinnehåll

“Engagerade deltagare som brinner för demokratin”

onsdag, maj 31, 2023

Projektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer är igång på redaktioner i Blekinge och Värmland. Linus Carle, chefredaktör på Arvika nyheter, delar med sig om hur deras samarbete med Lottakåren ser ut, och vad som planeras framåt.

Man håller upp mobil

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer ska i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning testa om, och i så fall hur, samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden och därigenom skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få verifierade uppgifter vid krissituationer.

Vilka orter i Värmland är med i projektet?

– Det är Arvika och Eda kommun. Till skillnad från i Blekinge har inte Lottakåren någon stark organisation i Västvärmland sedan tidigare så de håller på att bygga upp den nu. Från början sökte de deltagare brett i hela Värmland så vi har lottor även på andra ställen. De deltagarna som inte är i vårt bevakningsområde försöker vi använda på andra sätt, de kan vara behjälpliga genom att komma med input på vår journalistik till exempel. Vi försöker ha möten med lottadeltagarna en gång i månaden där de ska fungera lite som en läsarpanel och komma med input på vår journalistik.

Vad spännande! Vad har ni haft för utbyte av varandra på de mötena hittills?

– Det har varit mycket fokus på att vi ska lära känna varandra. Men vi har haft ett möte hittills där vi gick igenom vad de tyckte om vår journalistik och om de hade några förslag på saker eller ämnen som vi borde tagit upp. Det var väldigt intressant faktiskt. Det är ju väldigt engagerade deltagare som verkligen brinner för demokratin, så det är intressant att diskutera demokratifrågor och lokaljournalistik med dem. Det är väldigt värdefullt för oss som lokaltidning att diskutera vårt innehåll med läsare.

Har du något exempel på vad ni pratade om? Något särskilt som överraskade er?

– Det var väldigt brett. En deltagare betonade vikten av att man också rapporterar om allt det positiva som händer i ett lokalsamhälle, framför allt nu i tider med krig och fake news. Vi hade också diskussioner om hur man kan nå en yngre publik, ​​något vi ofta pratar om på redaktionen. Det var intressant att det var något även de funderade över, det är ju också en demokratifråga att man ska nå de yngre och låta dem komma till tals.

Vad har ni annars gjort sedan projektet drog igång, och vad planerar ni framöver?

– Vi är fortfarande i uppstartsfasen, det är många ramar som ska sättas. Vi har haft informationsmöten med Lottakåren och även ett par webbinarier för både redaktionell personal och Lottakåren. Mycket handlar om att få en förståelse från båda håll, både för lokaltidningarna om hur Lottakåren fungerar och hur vi kan få hjälp av dem när det blir kris, men också att Lottakåren ska få en bättre förståelse för hur lokaltidningarna arbetar.

Göteborgs universitet som följer projektet har börjat med deras första intervjuer också, de intervjuar både redaktionell personal och lottakåren.

– Framöver kommer vi bygga någon form av scenario där vi sätter upp en påhittad krissituation så vi i skarpt läge ser hur det här samarbetet kan fungera. Hur kan vi dra nytta av varandra när det faktiskt sker något? Tills vi får till en sådan övning tänker vi att det är bra att ha den här kontinuerliga kontakten med varandra där lottorna kan fungera lite som en läsarpanel för oss, och där vi diskuterar de här frågorna kontinuerligt.

Vad hoppas du och ni få ut av det här projektet?

– Att öka den demokratiska beredskapen så att vi, när det blir en krissituation, har en stark journalistik som ger korrekt och rätt information. Exakt under vilka former får vi se under projektets gång.

Hur viktigt är det för lokala medier att ha just bra lokalkännedom?

– Det är ju a och o. Och det har vi ju i dag, men vi bevakar ganska stora geografiska områden. Om det händer någonting i ett område vi inte tar oss till rent fysiskt är det ju väldigt viktigt att vi har ett brett kontaktnät så att vi kan få tag på information. Där skulle ett sådant här kontaktnät med lottakåren kunna betyda väldigt mycket.

 

ABC om Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Projektparter: Blekinge Läns Tidning, Göteborgs universitet, NWT Media, Svenska Lottakåren och Medier & demokrati.

Projektperiod: 1 september 2022 till och med 30 juni 2024.

Extern medfinansiär: Myndigheten för psykologiskt försvar.