Hoppa till huvudinnehåll

Fem frågor till …

tisdag, januari 12, 2021

… Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning, som är en av ett 60-tal deltagare i nya nordiska initiativet ”Demokratinätverk 21”.

Vad är ”Demokratinätverk 21” och varför har det startats nu?
– Nätverket är ett finskt-svenskt initiativ som syftar till att främja demokratidiskussionen i Norden. Att det startades nu beror på de attacker på demokratin vi ser allt oftare, även i västvärlden. Vi går inte säkra i Norden.

Berätta om deltagarna. Representerar de särskilda områden i samhället?
– Här finns personer från politik, förvaltning, universitet, näringsliv, civilsamhälle och medier.

Hur många medieledare än ni, och varför tackade du ja?
– En handfull journalister i chefspositioner är med, bland andra Kaius Niemi på Helsingin Sanomat, och Karin Olsson på Expressen. Själv tackade jag ja för att jag upplever att demokratin är satt under allvarligt hot, något som inte minst märks på de upprepade attacker på media som vi ser nu, inte bara i USA …

Gota Media som Borås Tidning ingår i uttrycker i den publicistiska värdegrunden att ni vill spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Vilka är, som du ser det, era viktigaste sätt att göra det på?
– Genom att granska den politiska makten, vara en arena för det fria ordet samt förstås att genom vår ledarsida delta i den politiska debatten.

Hur kommer ”Demokratinätverk 21” jobba och vad är målet att nätverket ska bidra till?
– Nätverket arrangerar och medarrangerar demokratievenemang under 2021, vid ett flertal tillfällen. Målet är att stärka en demokratisk kultur, främja en diskussion om hur globaliseringen, digitaliseringen och pandemin påverkar demokratin samt stärka det nordiska samarbetet i den europeiska diskussionen om demokratins värde.

ABC om ”Demokratinätverk 21”

  • Nätverket verkar under 2021 och Anders Chydenius-stiftelsen, Lunds universitet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland – samt Ålands fredsinstitut är sammankallande. Hedersmedlemmar är före detta utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström, och Jyrki Katainen, före detta statsminister i Finland och dito EU-kommissionär. 
  • Nätverkets syfte är bland annat att stärka:
    • Engagemanget för en demokratisk kultur som del av en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling i Norden.
    • Diskussionen om hur globalisering, digitalisering och pandemin påverkar demokratin. 
    • Nordiska samarbetet kring demokratiernas tålighet vid kriser.