Hoppa till huvudinnehåll

Fojo och Medier & demokrati lanserar AI-pilot för journalister

onsdag, mars 1, 2023

Databaserade arbetsmodeller och artificiell intelligens (AI) införs alltmer i olika verksamheter, journalistiken är inget undantag. Därför samverkar medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet och Medier & demokrati i ett nytt pilotprojekt.

Man och kvinna ler in i kameran

Data och AI är komponenter som nyttjas mer och mer runt om i samhället. Det är en utveckling som accelererar kraven på kunskap hos journalister och på redaktioner. Dels i perspektivet hur utvecklingen påverkar journalistikens bevakningsområden. Dels i perspektivet hur data- och AI-baserade arbetssätt kan stärka och innovera journalistiken. I båda fallen handlar det om att vässa förståelsen för såväl möjligheter som risker.

Fojo i Kalmar har haft i uppdrag att fortbilda journalister sedan 1972, och det nya projektet är en digital ”fortbildningspilot” som tar praktisk form under mars. Piloten består av två delar:

·       Konkret orientering och exempel på varför och hur reportrar och redaktioner bättre kan förstå den snabba utvecklingen inom data och AI; och hur den förståelsen kan utveckla och stärka bevakning och granskning inom olika områden.

·       Idéer där data- och AI-inspirerade arbetssätt kan hjälpa journalister och nyhetsmedier att förbättra journalistiken.

Föreläsningen kommer att erbjudas i den del av Fojos kursutbud som heter Fojo på 40 och hålls den 20 mars.
– Jag hoppas att riktigt många tar chansen till denna crash course i AI inom journalistik. Jag vågar utlova en riktigt kunskapsspäckad föreläsning, säger Kersti Forsberg, verksamhetschef för Fojo.

Föreläsare i piloten är Anders Thoresson. Han är journalist och har under drygt två decennier i texter, poddar och föreläsningar bevakat teknikutvecklingen och hur tekniken förändrar samhälle och organisationer. Sedan 2020 jobbar han vid Lindholmen Science Park som projektledare på AI Sweden och för Medier & demokrati. Mellan 2020 och 2022 ledde han projektet ”Mediebranschen och AI”.

Martin Holmberg

”Det blir spännande att se vad det här initiativet kan vara ett första frö till”

Martin Holmberg, programansvarig Medier & demokrati

– Från ett journalistiskt perspektiv är det otroligt viktigt att förstå artificiell intelligens. Inte nödvändigtvis på det tekniska djupet, men på ett övergripande plan ha en kunskap om hur tekniken fungerar och vilka möjligheter och utmaningar den för med sig, säger Anders Thoresson och fortsätter:

– Det handlar om att kunna omsätta teknikens möjligheter i redaktionell nytta, som ett nytt verktyg för att skapa journalistik. Men också om att förstå hur näringsliv, arbetsliv, kulturliv, sport och alla andra samhällssektorer påverkas av AI. Ska du vara en bra kommunreporter behöver du kunna ställa relevanta frågor om hur AI används eller inte används i en kommun.

Mer om Fojo och Medier & demokrati

·       Projekt löper mellan 1 februari och 15 augusti 2023.

·       Fojo och Medier & demokrati samverkar även inom Global Investigate Journalism Conference (GIJC) som arrangeras i Göteborg 19-22 september. Fojo är tillsammans med Föreningen Grävande Journalister ledande svensk aktör. Medier & demokrati ansvarar för arrangemangets förkonferens. Läs mer: gijn.org/Gothenburg 2023

·       Utöver kurser leder Fojo även exempelvis EU-kollen, Faktajouren och Offentlighetsjouren. Läs mer på fojo.se

·       Inom data, AI och journalistik leder Medier & demokrati även sedan 2020 forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken”. Även det är ett projekt där Medier & demokrati samverkar med AI Sweden, Sveriges center för tillämpad AI, som också har hemvist vid Lindholmen Science Park.