Hoppa till huvudinnehåll

Gerd Maria May inspirerade om lokaljournalistik och demokrati

onsdag, november 18, 2020

Dansk inspiration för att utveckla svensk lokaljournalistik. Det var det bärande inslaget när nationella nätverket ”Lokaljournalistik för alla” hade höstens digitala träff. – Vital lokaljournalistik är en hörnpelare i demokratin, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

”Lokaljournalistik för alla” leds av Medier & demokrati och Södertörns högskola. Det är ett nätverk av främst reportrar, redaktionella chefer och medieforskare; och syftet är att via idéer, inspiration och delade erfarenheter utveckla den lokala journalistiken. Medierepresentanterna arbetar inom koncerner som Bonnier News Local, Gota Media, Mitt i/Direktpress, Stampen Media och Sveriges Television. Forskarnas hemvister är Södertörns högskola och Göteborgs universitet.
– Från början träffades vi fysiskt i en mix av föreläsningar, workshops och nätverkande. På grund av pandemin har vi jobbat med ett digitalt format, som jag uppfattade fungerade fint. Vi är också glada över att fler och fler vill vara med, säger Martin Holmberg.

Nya modeller och projekt

Gäst och centralt inslag den här gången var den danska medieprofilen Gerd Maria May. Hon har bred erfarenhet från olika roller inom medieindustrin, men även från akademin. På senare år har hon utvecklat modeller och projekt för hur den lokala journalistiken kan kombinera sitt granskande uppdrag med lösningsorienterat innehåll och arbetssätt där läsare, lyssnare och tittare görs mer delaktiga.
Gerd Maria May menar att mediehusen måste ta en mer faciliterande roll i samhällena där de verkar för att bli mer relevanta, mer trovärdiga och erbjuda mer handfast värde för sin publik. Nyligen utkom hennes bok ”Fra tårn till torv”, eller på svenska: från torn till torgen.
– Gerd höll en mycket engagerande och givande föreläsning och ledde en workshop där grupper fick jobba med konkreta teman hämtade direkt från vardagsarbetet ute på redaktionerna, säger Martin Holmberg.

I övrigt hade dagen två programpunkter:

• Presentation av ett forskningsprojekt som i flera steg studerar hur och varför myndigheter och andra samhällsinstitutioner utvecklar sin kommunikation med tydliga influenser av just lokal journalistik.
• Konkret utbyte inom nätverket. Dels av kunskaper och resultat från initiativ som är i full gång. Dels av tankar inför redaktionella projekt som är i startläge.