Hoppa till huvudinnehåll

IYC födde elva förslag för demokratiska framsteg

tisdag, januari 24, 2023

International Youth Conference samlade 23 unga demokratiinnovatörer från 14 länder på Lindholmen Science Park. Under fyra intensiva dagar föddes elva idéer, som under IYC:s sista dag presenterades i ett öppet hybridevent på Handelshögskolan i Göteborg. – Flera av förslagen tar sig an de riktigt stora samhällsfrågorna. Samtidigt präglas förslagen av omsorg om den enskilda människans välgång – om individen, säger IYTT:s föreståndare Urban Strandberg.

folk diskuterar intensivt i en ring

Intensiv och innovativ debatt. Wiktoria Morawska, Shu Yu Lim, Mahek Anil Bhatia, Antoan Blangev, Federica Baggio och Greta Maria Grossek Foto: Carl-Fredrik Hansson

International Youth Conference är årets höjdpunkt för International Youth Think Tank. Den här gången – den fjärde i ordningen – uppmärksammade deltagarna en palett av utmaningar för det öppna samhället: bland annat en utbredd apati, brist på empati och polarisering. Men även frågor som politisk och ekonomisk ojämlikhet mellan grupper.

För att möta utmaningarna, jobbade konferensen fram elva konkreta förslag till förändring. Förslag riktade till demokratiska ledare. Här är tre exempel:

  • Obligatorisk samhällstjänst för att stärka samhällsgemenskap och solidaritet. 

  • "Framtidsråd" av slumpmässigt utvalda medborgare för att minska politisk kortsiktighet.

  • En ny modell för att utvärdera ekonomiska framsteg. 

– Något som präglade konferensen var att alla deltagare var så oerhört måna om varandra, att alla skulle komma till tals och ha det bra – även när man uttryckte starka och riktigt väl underbyggda åsikter. Det var verkligen härligt att se, säger Urban Strandberg.

Deltagarna fick också inspiration av världsledande experter. Bland andra målade ordföranden för International IDEA, Kevin Casas-Zamora en mörk bild av demokratins utveckling ur ett globalt perspektiv. 

Än så länge finns de elva förslagen samlade i en preliminär konferensrapport med titeln For Democracy and Against Authoritarianism: Empowerment and Inclusion Through Radical Change.

De kommer så småningom även att föras in i IYTT:s Handbook for Innovative Democracy. Ett eller flera förslag kommer därtill att utvecklas vidare, genom forskning och dialog, i det som kallas "Bottom-Up Policy Advise Loop". Genom den metoden, som är unik för International Youth Think tank, kommer förslagen bli till fullt utvecklade policyförslag, vilka presenteras för ledare och experter.

Läs den preliminära konferensrapporten:

Se slutpresentationen: