Hoppa till huvudinnehåll

IYTT lanserar förslag om högre utbildning

onsdag, januari 25, 2023

International Youth Think Tank presenterar en ny forskningsöversikt och ett nytt policyförslag om breddat deltagande i högre utbildning. Lanseringen sker vid ett öppet lunchseminarium på Handelshögskolan i Göteborg 10 februari.

dfgv

I december publicerade International Youth Think Tank en översikt över policy och forskning kring frågan om breddat deltagande i högre utbildning. ”Widening Participation and Career Guidance: Filling Quotas or Enabling and Empowering?” är det tredje i IYTT:s serie av ”Working Papers”. Den här gången författat av Erik Toshach, fil mag i idéhistoria och Assistant Fellow vid International Youth Think Tank.

Översikten visar att deltagande i högre utbildning är något som alltjämt präglas av stora ojämlikheter mellan grupper i samhället. Även om frågan är högt upp på den politiska agendan – både i Sverige och internationellt – går utvecklingen långsamt. Erik Toshach menar att det behövs nya strategier.

erik

 

– Forskningen visar att beslutsfattare i hög grad har förlitat sig på universitetens förmåga att själva bredda sitt deltagande, en strategi som tyvärr har en mängd problem. Slutsatsen jag drar är att det behövs nya grepp,

, säger Erik Toshach.

Betydelsefullt för demokratin

Att alla bereds lika förutsättningar för att nå högre utbildning är betydelsefullt för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Detta är något som slås fast såväl på nationell nivå som inom EU och i det europeiska utbildningssamarbetet EHEA.
– Våra beslutsfattare ser att det demokratiska samhället står inför stora tekniska och ekonomiska utmaningar i och med klimatomställningen och digitaliseringen, vilka i sin tur hänger nära samman med sociala och politiska utmaningar som polarisering och populism, säger Erik Toshach. Att öka och bredda kunskapsnivån hos befolkningen är ett sätt att möta de här utmaningarna.

Sprids till beslutsfattare

Erik Toshach har skrivit översikten som en del av arbetet med att utveckla ett förslag lanserat av IYTT:s internationella ungdomskonferens hösten 2021. Förslaget vill se en kraftigt utökad och fördjupad studievägledning på gymnasiet för att ge ungdomar från mindre studievana hemmiljöer verktyg för att söka sig till universitetet. Med stöd av Eriks Toshachs arbete har think tankens ungdomar vidareutvecklat sitt förslag till ett konkret ”Policy Brief”, som skall spridas till beslutsfattare på alla nivåer.

Lunchseminarium, program i korthet

  • Presentation av forskningsöversikten ”Widening Participation and Career Guidance: Filling Quotas or Enabling and Empowering?”

  • Färska resultat från IYTT:s ungdomspanel.

  • Lansering av policyförslaget ”High School Career Service and Mentorship Programme”.

  • Panel med representanter från akademi och näringsliv kommenterar.

Här hittar du forskningsöversikten:

Program och anmälan till seminariet: