Hoppa till huvudinnehåll

Lyckad kombination stärker demokratin

måndag, maj 22, 2023

Det finns ett stort behov av fysiska platser för möten och samtal, som motvikt till vårt allt mer digitaliserade samhälle. Här finns biblioteken som outnyttjad arena – det visar ett unikt samarbete mellan lokala nyhetsmedier och bibliotek. Samarbetet har ytterligare stärkts av invånarinitiativ och andra aktörer, en lyckad kombination för att stärka demokratin. Ta del av Medier & demokratis färska rapport.

Personer diskuterar i grupp

Rapporten sammanfattar projektet Lokal demokrati i en digital värld, ett projekt där lokala nyhetsmedier och bibliotek i tre städer samarbetat för att undersöka om de via aktiviteter och nya former för samverkan kan stärka kunskaps- och nyhetsförmedling, opinions- och åsiktsbildning samt medie- och informationskunnighet – inte minst inför valet i höstas.

Projektet har studerats av medieforskarna Malin Picha Edwardsson och Maria Zuiderveld vid Södertörns högskola. De har genom intervjuer med deltagarna analyserat arbetet utifrån frågeställningar som vilka likheter och skillnader det finns mellan lokaltidningarna och biblioteken, hur arbetsformer och processer förändras när de samverkar och hur samarbetet förändrar förhållningssättet till deras positioner i den lokala demokratin.

Resultaten visar på stor potential i samarbeten mellan bibliotek och nyhetsredaktioner – men inte utan utmaningar.

– Den största effekten av projektet var troligen att de inblandade bibliotekarierna och journalisterna inspirerades av varandra och såg potentialen i det gemensamma demokratiarbetet framöver, skriver forskarna i rapporten. 

ABC om ”Lokal demokrati i en digital värld”

Projekttid: 1 januari 2022-30 juni 2023.
Deltagare: Borås Tidning, Falköpings Tidning, TTELA, biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg samt Södertörns högskola och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.
Finansiering: Projektet omsluter nästan 1,3 miljoner kronor och medfinansieras av Västra Götalandsregionen kulturnämnd med 600 000 kronor. Övriga finansiering utgörs av insatser från deltagande aktörer.