Hoppa till huvudinnehåll

Medier & demokrati medlem i MIK Sverige

onsdag, januari 25, 2023

Medier & demokrati leder flera forskningsprojekt där medie- och informationskunnighet är en central ingrediens. Sedan i december är programmet också medlem i nätverket MIK Sverige. – Vi tror på ett fruktbart utbyte mellan Medier & demokrati och övriga nätverket, säger Johanna Tibblin, projektledare vid Statens medieråd.

kvinna mot grå bakgrund

2019 beslutade regeringen att stärka det nationella arbetet inom medie- och informationskunnighet, och sedan 2020 leder och koordinerar Statens medieråd MIK Sverige. Nätverkets syfte är att skapa samverkan för att utveckla kunskap och vässa kvaliteten inom MIK, vilket stärker medie- och informationskunnigheten brett.

– MIK omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. Medie- och informationskunnighet har ofta likställts källkritik och källtillit, men är betydligt vidare än så, säger Johanna Tibblin.

Eftersom den tekniska utvecklingen och medieanvändningen är i snabb förändring utvecklas även medie- och informationskunnighet som fält. MIK handlar – sammanfattat i tre punkter – om att: 

  • Förstå mediernas roll i samhället.
  • Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information.
  • Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.  

– Vår värld upplever just nu en tid av pandemi och krig där trovärdig och tillförlitlig information ibland kan vara avgörande för överlevnad. Medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin, säger Johanna Tibblin.

Hur hänger MIK ihop med demokrati?
– I en demokrati värnas alla människor lika värde där alla genom yttrandefrihet har rätt att göra sin röst hörd. Kommunikationen i dagens samhälle sker via en palett av medieslag: traditionella nyhetsmedier och sociala plattformar. På så vis skapas förutsättningar för människor att mötas, få information och bilda sig uppfattningar. Samtidigt lämnas utrymme för desinformation, näthat och cyberhot. För att kunna navigera i dagens medie- och informationslandskap behövs medie- och informationskunnighet, såväl på individ- som samhällsnivå, och den är ett instrument för att stärka och värna demokratin.

Vad betyder Medier & demokrati för MIK Sverige?
– Medier & demokrati skapar en kontaktyta mellan mediebranschen och övriga aktörer i nätverket, vilket breddar kompetens, kontaktnät och kunskapsdelning. Medier & demokrati bidrar även med information om initiativ och insatser i mediebranschen inom området. Vi är väldigt glada över att programmet blivit medlem.

Vad kan mediebranschen och medieforskningen bidra med för att stärka medie- och informationskunnigheten?
– Branschen och medieforskningen bidrar till MIK-ekologin genom att dela med sig av innovation, aktuell forskning och pågående medieprojekt. 

Vilka planer för 2023 kan du berätta om?
– Vi jobbar för att året blir ett utbildningsår med fokus på vuxna. Det har identifierats ett behov. Utöver det fortsätter våra nätverksträffar med presentationer och diskussioner kring aktuella och relevanta MIK-frågor.

Du är projektledare för MIK Sverige sedan förra året. Vad gjorde du dessförinnan?
– Jag jobbade tio år på Stockholms Kulturförvaltning; på evenemangsavdelningen. Där ledde jag olika projekt, men främst var jag ansvarig för familjeprogrammet på Stockholms Kulturfestival. 

ABC om MIK Sverige
 

  • 2019 formade regeringen ett uppdrag om att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige. Sedan 2020 leder och koordinerar Statens medieråd MIK Sverige.

  • I sin roll sätter Statens medieråd årliga mål för nätverket. 

  • Nätverket har 25 medlemmar i huvudsak från myndigheter och organisationer. Till nätverket finns även en krets av intressenter inom akademin – Akademiskt forum för MIK-forskning – som koordineras av Nordicom vid Göteborgs universitet.

  • MIK Sverige styrs av ett nätverksråd som består av fem medlemsorganisationer. Rådet är rådgivande och Statens medieråd är ständig ordförande. 

  • MIK Sverige har fyra träffar per år.