Hoppa till huvudinnehåll

Nya förslag för stärkta demokratier i Norden

måndag, maj 22, 2023

En nordisk “insatsstyrka” mot AI-genererad desinformation och ”föräldrakontroll” som standardinställning för att värna ungas säkerhet på sociala medier. Under det gångna året har en nordisk think tank haft i uppdrag att diskutera techplattformarnas inverkan på demokratin – nu har arbetet resulterat i konkreta rekommendationer till de nordiska kulturministrarna.

Martin Holmberg

2021 kom kulturministrarna i Norden överens om att tillsätta en gemensam think tank för att reflektera och diskutera sociala mediers, och därmed också globala techjättarnas, inverkan på ländernas demokratier och offentliga samtal. Arbetet skulle resultera i rekommendationer till politiken hur demokratin i Norden kan stärkas och skyddas – inte minst i en digital kontext.

Rekommendationerna har nu presenterats i en rapport och innehåller bland annat föräldrakontroll som standardinställning på barns sociala medier-konton, ökad tillgång till algoritmer och data från techjättarna för nordiska forskare och en riktad insats mot AI-genererad desinformation. 

Medier & demokratis Martin Holmberg har deltagit som en representant i think tanken. 

Hur har think tankens arbete gått till och vad har din roll varit?
– Vi har varit 13 deltagare med skiftande bakgrunder, men där de flesta är forskare och samlar en mix av expertkunskaper. Jag, som leder en samverkansplattform, har försökt bidra utifrån insikter från en miljö där olika perspektiv möts. I praktiken startade arbetet tidigt i höstas och sedan dess har det varit tre möten i Köpenhamn. Vi har också varit inbjudna till ett par större konferenser i Norden. Mellan mötena har alla bidragit med små och större insatser.

Vilka är think tankens viktigaste slutsatser, enligt dig?
– Jag tycker det viktigaste, givet den begränsade tid vi haft, är att think tanken har diskuterat den typen av ramverk som i allmänhet växer fram i spåren av omvälvande utvecklingssprång. Den oerhört snabba teknikutvecklingen innebär nya möjligheter och risker inom medielandskapet och för demokratin. Då behövs, precis som kring exempelvis finanssektorn, uppdaterad medvetenhet, kunskap och regelverk. Både för att tillvarata just möjligheter men samtidigt stävja avarter och risker.  

– Om jag, som exempel, ska nämna en rekommendation tycker jag den om en nordisk ”insatsstyrka” kring AI-genererad desinformation har hög aktualitet. Vilka är och blir riskerna för våra demokratier?

Vem riktar sig rekommendationerna till?
– Till politiken, och sedan är rekommendationerna öppna för vem som helst att ta del av. Närmast kommer de att diskuteras av kulturministrarna under ett möte i nordiska ministerrådet i början av maj. 

Ungas säkerhet tas upp som en särskilt viktig punkt i rapporten, tillsammans med medie- och informationskunnighet. Bör man vara orolig för barn och ungas säkerhet online, och vad tycker ni i think tanken att man kan göra för att förbättra situationen?
– Jag har varit inne på det förut. Sociala medier och andra digitala tjänster har, precis som det mesta, både positiva och negativa effekter. Unga är en utsatt grupp med risker för bland annat psykisk ohälsa. Think tanken rekommenderar därför att länderna i Norden inför en försiktighetsprincip vid införande av nya digitala funktioner. Plattformarna behöver på så vis förstå, dokumentera och motverka eventuella skadliga effekter av tjänster de erbjuder. En annan rekommendation är att de nordiska länderna arbetar för krav på standardinställningar i sociala medieplattformar som å ena sidan värnar minderårigas yttrandefrihet och privatliv, å andra sidan skyddar mot just skadliga effekter.

Big Tech företagen är inte kända för att vilja samarbeta, hur mycket försvårar det processen att värna det digitala demokratiska samtalet? Kan era förslag genomföras utan att företagen är med på tåget?
– Det är en fråga jag har svårt att svara på. Men de nya EU-förordningarna Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA), som är under implementering, påverkar ju techjättarna och deras plattformar. Think tanken har också förslag som ökar transparensen kring plattformarnas data och algoritmer.

Ni har nu publicerat rapporten och de elva konkreta förslagen, vad är nästa steg?
– Think tankens arbete är avslutat. Nästa steg är som sagt att visionerna och rekommendationerna diskuteras av kulturministrarna. Om politikerna väljer att gå vidare med några av rekommendationerna, och i så fall vilken eller vilka, återstår att se. 

Fler rekommendationer

Totalt har den nordiska think tanken presenterat fem visioner och elva rekommendationer.

Här är ytterligare tre av rekommendationerna. 

●     Etablera ett nordiskt center för tech och demokrati för att stödja upprätthållandet av europeisk teknisk reglering, dela erfarenheter och utveckla nya policyer.

●      Etablera ett nordiskt nav – online – för kunskapsutbyte inom digital kompetens.

●     Pressa på för att sociala medier-plattformarna vässar moderering av innehåll på de nordiska språken.