Hoppa till huvudinnehåll

”Så mycket som möjligt ska vara hands on”

måndag, maj 22, 2023

I september arrangeras världens största konferens inom undersökande journalistik i Göteborg. Medier & demokrati och Lindholmen Science Park är värd för startdagens förkonferens. Vi har tagit en tidig puls på programproducenten Ulf Johansson.

Man på redaktion ser allvarlig ut!

Ulf Johansson, foto: SVT

Ge oss en snabb inblick. Vad är syftet med förkonferensen?
– Förkonferensen ska ge en komplettering innehållsmässigt till GIJC23 och fokusera på att locka dels lokala journalister från Västsverige, dels journalister från utvecklingsländer. Men alla är välkomna att anmäla sig.

Har förkonferensen något utpräglat tema?
– Den övergripande rubriken är Innovation, collaboration and new technology.

Kan du avslöja några klara talare och inspiratörer, och varför ni fastnat för dem?
– Vi kommer att ha ett AI-spår som leds av Jenny Wiik, forskare vid Göteborgs universitet och Lindholmen Science Park. Där har vi klart med bland andra Marina Walker från USA men också fler talare från både USA och från Norge. Vi har också ett spår om Innovative Investigative Methods som leds av Uppdrag Gransknings internationellt kända Joachim Dyfvermark, Linda Kakuli och Axel Humlesjö. Ett tredje spår är Collaborate for Greater Impact där vi kommer att presentera samarbetsprojekt från olika delar av världen.

Vad går mer att säga om förkonferensens program?
– Målet är att så mycket som möjligt ska vara hands on och att det ska ge nya, konkreta kunskaper. Vi vill balansera så att det finns innehåll både för avancerade undersökande journalister och för journalister som bara startat sin resa mot att bli fullfjädrade undersökande journalister i en snabbt föränderlig värld.

Huvudkonferensen väntas ha 2 000 undersökande journalister på plats. Vilket är målet för förkonferensen?
– Vi har plats för maximalt 600 personer och målet är att nå någonstans mellan 500 och 600.

Har du uppfattning om hur mixen kommer att se ut mellan internationella och nationella deltagare?
– Eftersom det är den största internationella konferensen för undersökande journalistik kommer det att bli en majoritet internationella deltagare både bland talarna och besökarna. Men eftersom vi har riktigt starka svenska undersökande journalister kommer vi att ha svenska spår och vi kommer som sagt bjuda in lokala, svenska journalister speciellt eftersom vi vill ge dem en chans att komma till förkonferensen även om de inte har möjlighet att delta i hela GIJC23.

Varför betyder det för undersökande journalister och undersökande journalistiken med internationellt utbyte?
– Det har blivit allt viktigare med internationellt utbyte och möjligheterna att samarbeta har utvecklats oerhört mycket under de senaste decennierna. Inom undersökande journalistik har det utvecklats olika former för samarbete och med större samlade resurser har det visat sig att flera stora projekt kommit avsevärt mycket längre än om de bedrivits inom en enskild redaktion. Resurser och olika kompetenser kompletterar varandra.

När måste programmet senast vara spikat?
– Som alltid kan det bli förändringar i detaljer in i det sista. Men just nu arbetar vi med att landa de sista talarna vilket innebär att hela programmet ska kunna vara klart inom de närmaste veckorna.

Lycka till med fortsättningen!
– Tack!

 

ABC om GIJC
Huvudkonferensen: Heter Global Investigate Journalism Conference (GIJC), förkonferensen Global Investigate Journalism Pre-Conference.

Datum: 19-22 september.
Huvudarrangör: Global Investigate Journalism Network (GIJN) med säte i USA och medlemmar från 90 länder.
Svenska huvudarrangörer: Föreningen Grävande Journalister och Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitet.
Medier & demokratis roll: Ansvarar för förkonferensens planering och innehåll. Ett arbete som leds av:
Ulf Johanssonprogramproducent, tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare på bland annat Bohusläningen, Nerikes Allehanda, Smålandsposten och Sveriges Television.
Nils Hansonsenior programproducent, tidigare bland annat mångårig chef och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning, gästprofessor och hedersdoktor i journalistik vid Göteborgs universitet.
Robert Olssonsenior rådgivare, styrgruppsordförande Medier & demokrati och vd, Utgivarna.
Jenny Wiik, expert undersökande journalistik och AI, docent i medier, journalistik och kommunikation vid Göteborgs universitetet och Flexitforskare knuten till Medier & demokrati.
Hans Petersson Hammer, chef Göteborgs-Postens grävgrupp.
Finansiär: Västra Götalandsregionens kulturnämnd är huvudfinansiär för förkonferensen.

-
Göteborg

2023 Global Investigative Journalism Conference