Hoppa till huvudinnehåll

Audiovisual Days
 2021

Nästa Audiovisual Days planeras till våren 2021. Då i ett vidareutvecklat format som inkluderar fyra innovationsprogram inom Lindholmen Science Park varav Medier & demokrati är ett.

Audiovisual Days – tidigare Västsvenska filmdagarna – har arrangerats i nio år och vänder sig brett till aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier. Under två intensiva dagar erbjuds deltagarna ett varierat program av föreläsningar, panelsamtal och workshops med fokus på aktuella branschrelaterade frågor, nationellt som internationellt. Bland annat belyses utveckling och innovation inom film, tv, ljud- och videobaserad journalistik och spel.

Från och med 2021 tar Audiovisual Days ett vidare grepp om temat audiovisuella medier. Bakom nysatsningen står fyra program inom Lindholmen Science Park: Film & TV, Visual Arena, AI Sweden och Medier & demokrati.
Extern finansiär är primärt Västra Götalandsregionen.