Hoppa till huvudinnehåll

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt

Personer vid skrivbord, skrattar, en har ett VRheadset på sig.

Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under 2018 undersökte en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

Utöver Borås Tidning och Medier & demokrati deltog även RISE Interactive och Södertörns högskola i det unika forsknings- och innovationsprojektet. Testredaktionen jobbade helt självständigt i förhållande till Borås Tidnings övriga redaktion. Däremot var BT:s chefredaktör Stefan Eklund ansvarig utgivare för Beta Borås.

Ett foto på personer som sitter med anteckningsböcker i en sal. Inzoomat på personerna, så att deras ansikten inte syns.

Projektets ekonomiska ram var drygt 3,5 miljoner kronor varav drygt 2,1 miljoner finansierades externt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bidrog med 1,2 miljoner och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000 kronor. 

Övrig finansiering var egna insatser från de fyra projektpartnerna.

Resultaten av projektet presenteras i en slutrapport och under två seminarier – vid Södertörns högskola och på Borås Tidning – i december 2018. 

Läs slutrapporten och de två delrapporterna om Beta Borås 1: