Hoppa till huvudinnehåll

Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2

Två personer i studio, ler och skrattar

 

Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan den 1 april 2019 och 31 mars 2020 drevs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

Projektets parter: Borås Tidning, Södertörns högskola, RISE Interactive, Gota Medias utvecklingsteam och Medier & demokrati. Medier & demokratis roll var övergripande projektledning och kunskapsspridning.

25-35-åringar är en svårflirtad målgrupp vars mediekonsumtion och mediemix är en stor utmaning för publicistiskt drivna nyhetsmedier. Men den självständiga testredaktionen Beta Borås vid Borås Tidning lyckades i projektets första steg hitta nycklar till engagemang och uppskattning och därmed till en lokal samhällsjournalistik som på många sätt skiljde ut sig från det forskare tidigare observerat. Beta Borås fokuserade på sakfrågor, satsade mer på folkbildning och använde sig av nya och kreativa publicerings- och berättarformer där texter, ljud, bild och video blandades. 

– Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, konstaterade Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund.

I det andra steget testas och vidareutvecklades arbetsmetoder, erfarenheter, digitala verktyg och berättarformer direkt i Borås Tidnings journalistik och egna kanaler. Det innebar att målgruppens intresse och konsumtion kunde mätas mer träffsäkert, och i en helt annan omfattning, tack vare större utbud av kvalitativ trafikdata.

Nytt är även att man försökte testa och analysera målgruppens betalningsvilja för lokal samhällsjournalistik och parallellt fortsatte projektet att analysera hur publicering via sociala medier kunde länkas samman med publicering i mediehusens egna digitala plattformar. Det är viktigt inte minst för att utveckla hållbara affärsmodeller.

Projektes ekonomiska ram låg på 2,9 miljoner kronor. 1,5 miljoner finansierades av externa medel från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse och Gota Media. 
Övrig finansiering var insatser från projektets parter.

Kopplat till projektet studerades – i en mer begränsad omfattning – projektet 24/7 vid TTELA. 24/7 är delvis inspirerat av Beta Borås.