Hoppa till huvudinnehåll

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet

Personer intervjuas på stan

Projektet utgår från Utmaningsdriven innovation – UDI – och är externt finansierat av Vinnova. Första stegets fokus är att utveckla projektets idé och innovation och samtidigt planera hur innovationen ska tas fram, testas och spridas för värdeskapande användning. Första steget innebär även att själva behovsanalysen fördjupas plus att fler parter kan adderas till ett nästa steg. 

Projektets parter är mediekoncernen Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.  Infallsvinkeln är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform – för att i nästa steg kunna bygga en prototyp – där journalistik och samtalsformer bidrar mer konstruktivitet och mindre polarisering.

Projektet löper mellan april 2019 till och med december 2019.

Svart vit bild av en man i en folksamling som lyfter upp ett demostationsskylt. Bilden är tagen lite underifrån och bakifrån så att den nattsvarta himlen syns.
Kvinna står och filmar en grupp av människor som sitter i en ring och pratar inne i ett dagsljust kontor.