Hoppa till huvudinnehåll

Lokalredaktör 2.0

Kvinna står och filmar en grupp av människor som sitter i en ring och pratar inne i ett dagsljust kontor.

Hur ska en journalist på en lokalredaktion arbeta på ett optimalt sätt? Hur kan medier skapa större engagemang och nya former för lokaljournalistik? Det var utgångspunkter för forskningsprojektet ”Lokalredaktör 2.0”.

Tidningar som trycks

Projektet initierades och drevs av tidningen Sydöstran i Blekinge, med Södertörns högskola och Medier & demokrati som samverkansparter. Målet var att få veta mer om hur man på ett optimalt sätt kan arbeta som journalist på en lokalredaktion i dagens digitala värld:

  • Hur viktigt är det att journalisten är stationerad på orten som bevakas?
  • Hur skapas mer delaktighet med läsarna?
  • Hur kan en yngre målgrupp nås?
Människor står och ler mot kameran, utomhus!

En viktig del av forskningsprojektet bestod av djupintervjuer med personer boende i Olofström och Ronneby där Sydöstran har lokalredaktioner. I studien undersöktes frågor som:

  • Vad vill invånarna veta?
  • Hur kan en dagstidning vara en betydelsefull aktör på en mindre ort?
  • Hur ska kommunpolitiken och andra samhällsviktiga funktioner som berör invånarnas vardag bevakas?

Projektet ”Lokalredaktör 2.0” leddes av Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson. Medieforskaren Malin Picha Edwardsson på Södertörns högskola ansvarade för själva forskningen, medan Medier & demokratis roll framför allt var att inspirera, delvis koordinera och stå för spridning av de kunskaper och erfarenheter som projektet genererade. Utgångspunkten var att både Sydöstran och nyhetsmedier i allmänhet ska få kunskaper som stärker lokaljournalistiken. 

Forskningsprojektet bedrevs under 2021 och omfattade drygt 900 000 kronor. De ingående parternas egna insatser utgjorde två tredjedelar, medan en tredjedel var statligt innovationsstöd till Sydöstran.