Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny duo in i Medier & Demokratis styrgrupp

Från och med årsskiftet gör två nya namn entré i Medier & demokratis styrgrupp, medieforskarna Ulrika Andersson och Bengt Johansson.
Ulrika Andersson och Bengt Johansson är två nya medlemmar i Medier & Demokratis styrgrupp

– Det är verkligen glädjande att dessa båda mycket kompetenta och kreativa forskare nu tar steget in i styrgruppen, säger ordförande Jonathan Falck.

Både Ulrika Andersson och Bengt Johansson är redan engagerade i Medier & demokrati. Ulrika Andersson som forskningsrådgivare (Du kan läsa mer om Ulrika här) och Bengt Johansson har sedan starten ingått i programmets referensgruppsarbete. Det senare är en arbetsprocess där representanter från medieaktörer, akademi och samhällsinstitutioner vid tre till sex tillfällen under året möts för att identifiera och ventilera utmaningar inom medie- och demokratiutveckling. Utmaningar som kan leda till konkreta projekt.

Här följer en kort intervju med Bengt Johansson:

Vilken är din akademiska bakgrund och spjutspets?
- Jag är professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet. Min forskning har alltid kretsat kring medier, makt och demokrati på ett eller annat sätt. Jag har skrivit och undervisat i många år om nyhetsmediernas betydelse för politisk opinionsbildning, men också för hur vi hanterar kriser av olika slag. Just nu skriver jag en bok tillsammans med professorskollegan Jesper Strömbäck om hur nyhetsmedierna bevakade riksdagsvalet 2018. Förutomdetta håller jag just nu på med att lägga upp planerna för hur ett europeiskt forskarnätverk ska studera valet till Europaparlamentet 2019.

Vilken tycker du är Medier & demokratis mest värdefulla roll?
- Det är en värdefull plattform mellan akademi och bransch. Jag har varit med på flera av de möten som anordnats, vilket varit mycket inspirerande. Människor som kanske inte hade träffats annars får lite tid att sitta ner och byta och bryta tankar med varandra om utmaningar för medierna och demokratin. Sedan har vi ju redan dessutom sett konkreta projekt som kommit ur dessa  samtal.

Vad bedömer du dina viktigaste bidrag blir i styrgruppen?
- Eftersom jag har en bakgrund inom forskning om politisk kommunikation är det kanske demokratibenet i Medier & demokrati som jag kan bidra med lite fördjupande perspektiv.

Om du får välja tre spår: vilka är de viktigaste områdena såväl mediebranschen och forskningen måste lära sig mer om?
- Jag tror att alla branscher, både medier och forskning, ibland behöver stanna upp och ifrågasätta självklarheter. Varför gör vi så här? Vet vi egentligen om detta fungerar och så vidare. När det gäller mediebranschen går det inte att komma ifrån att kunskapen om den snabba medieutvecklingen skapar stora utmaningar. Vad man dock bör bära med sig är att också titta lite bakåt. Teknikskiften har hänt förr och kan vi kanske också ibland lära av historien och inte förblindas av det nya?

Från och med årsskiftet lämnar Ingela Wadbring, medieprofessor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, styrgruppen. Ingela Wadbring har haft en viktig och värdefull roll under forsknings- och innovationsprogrammets etablering och första år.

- Ingela har med sin stora professionalitet, erfarenhet och insikt i medievärlden betytt mycket för Medier & demokratis positiva utveckling. Hon har stöttat oss ända sedan programmet planerades, säger Jonathan Falck. 

Medier & demokratis styrgrupp

- Ulrika Andersson, docent i journalistik och medier, och forskningsledare vid SOM-institutet
- Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna
- Bengt Johansson, professor Göteborgs universitet
- Anette Novak, direktör Statens Medieråd
- Robert Olsson, strategi och utveckling, Sveriges Television
- Jonathan Falck, Senior Advisor Medier & demokrati, ordförande
- Martin Svensson, programchef Lindholmen Science Park
- Martin Holmberg, programansvarig Medier & demokrati