Hoppa till huvudinnehåll

”Det är väldigt roligt att många hör av sig”

tisdag, januari 24, 2023

I somras arrangerade Future of Democray sitt andra toppmöte. Men vad har hänt sedan dess och vad väntar närmast? Här följer tio frågor till projektledaren Karin Hübinette.

kvinna och scen

Vad har varit på agendan under sensommaren och hösten så här långt?
­– I slutet av augusti arrangerade vi en valdebatt tillsammans med Internetstiftelsen och i september deltog vi under EU-dagarna i Lund. Det senare gjorde vi i samarbete med EU-parlamentet.

Deltog alla riksdagspartier i debatten i augusti?
– Ja, alla riksdagspartier var representerade och fick berätta om sina visioner under rubriken "Vad vill politiken med tekniken".

Vad tyckte du att samtalen och debatterna visar allra tydligast?
– Det blev en spänstig debatt som tydliggjorde skillnader mellan partierna, där vissa förespråkade mer centrala lösningar, medan andra trodde mer på att regioner och kommuner även fortsättningsvis bäst bestämmer själva. En sak många återkom till var behovet av så kallade regulatoriska testbäddar, det vill säga möjligheter att testa nya innovationer som kan utmana rådande lagstiftning, men göra det i en kontrollerad miljö.  

Vilka var målgrupper under EU-dagarna?
– Primärt studenter, som verkligen var på hugget, men även en intresserad allmänhet.

Hur blev gensvaret? Blev det annorlunda med studenter och allmänhet i rummet jämfört med tunga beslutsfattare?
– Det var nära 400 studenter och lärare på plats. Unga, uppvuxna i en digital miljö är på många sätt mer krävande, att lägga sig på rätt nivå kan vara en utmaning. Vad är självklarheter och vad känns som på riktigt nytt och intressant. Men det blev ett fint gensvar, mycket initierade och kloka kommentarer. 

Det tycks som att Future of Democracy, utöver egna toppmöten, blivit en attraktiv aktör för andra arrangemang att ha med?
– Ja, det känns så. Det är väldigt roligt att många hör av sig och vill göra saker tillsammans med oss.

 

”Vi tror att det just är
mötet människor emellan
som är nyckeln till förståelse
 och fortsatt utveckling”

Karin Hübinette

Vad beror det på? Vilka signaler får du och övriga som jobbar med Future of Democracy?
– Jag tror att det är två saker som lockar. För det första att det inte är så många aktörer som för samman ämnen som innovation, konkurrenskraft och teknologi tillsammans med demokrati, inkludering och transparens. För det andra vår grundform, att låta människor från olika samhällssektorer och med olika perspektiv tillsammans få diskutera frågorna ganska unikt. Vi tror att det just är mötet människor emellan som är nyckeln till förståelse och fortsatt utveckling.

Vad står närmast på programmet?
– I december genomför vi ett arrangemang tillsammans med Västra Götalandsregionen. Future of Democracy planerar och står för förmiddagsprogrammet under eventet "Digitalisering i människans tjänst". De frågeställningar som vi kommer att lyfta, i intervjuer och i rundabordssamtal, känns väldigt passande. Det kommer bland annat att handla om forskning och rimliga förväntningar – vad är AI i dag. Innovation med förhinder – vad stoppar de initiativ som tas runt om i Sverige. Inkluderande digitalisering – hur blir alla en del av utvecklingen, hur kan kompetens och transparens öka.

Några konkreta tankar som kan avslöjas om 2023?
– Nästa år är Sverige ordförandeskapsland i EU och jag skulle gärna vilja att vi kan spegla det. Vad är Sveriges roll i EU och EU:s roll i Sverige när det kommer till frågor om teknologi och demokrati? Sen vill vi fortsätta utveckla Future of Democracy och gärna, precis som i år, uppstå tillsammans med andra aktörer.

Blir det nya avsnitt av Future of Democracys podd?
– Ja, den görs ju i samarbete med Digitalsamtal och planen är fler nya samtal i år.

ABC om Future of Democracy
 

 • Idén föddes inom Medier & demokrati och initiativet har utvecklats och drivs av AI Sweden och Medier & demokrati i samverkan.
   
 • Syftet är att tvärsektoriellt samtala om hur digitalisering, teknologisk omvandling och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt.
   
 • Två toppmöten – så kallade Summits – har arrangerats: på Lindholmen Science Park i Göteborg 20-21 oktober 2021, och i Helsingborg 13 juni 2022 i samband H22 City Expo.
   
 • Valdebatten 22 augusti kan i efterhands ses här futureofdemocracy.se och på SVT Play: svtplay.se
 • Externa medfinansiärer så här långt är Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Helsingborgs Stad.
   
 • Hemsida: futureofdemocracy.se
   
 • Future of Democracy har en podd som görs i samverkan med Digitalsamtal. Publicerade avsnitt hittar du här: medierochdemokrati/podd