Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa berättargrepp förnyade valbevakningen

tisdag, oktober 16, 2018

Vilken valbevakning gör 25-35-åringar om de får agera helt självständigt och utan att styras av inneboende kulturer? Den frågan får du perspektiv på i den andra delrapporten om testredaktionen Beta Borås.

Beta Borås har mellan den 1 mars och 30 september varit en unik testredaktion på Borås Tidning – en central testmiljö för det uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Yngres Nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt. Beta Borås, som bestått av fyra personer i just målgruppen 25-35 år, har haft ett utmanande uppdrag; nämligen att testa experimentellt vilken lokal samhällsjournalistik som 25-35-åringar upplever som relevant och engagerande. 

Denna andra delrapport fokuserar helt på Beta Borås valrörelsejournalistik. Vilket innehåll, vilka digitala berättarformer och vilka verktyg använde testredaktionen? Hur skiljer dess journalistik sig från gängse lokaljournalistisk bevakning av valrörelser?

Forskarna Maria Zuiderveld vid Södertörns högskola och Magnus Eriksson på RISE Interactive har studerat hur testredaktionen arbetat under årets intensiva valrörelse.

I delrapporten kan du läsa om hur de analyser Beta Borås självständiga agenda, serviceinriktade samhällsjournalistik och unika kombinationer av digitala tekniker och berättarformer.

– Sammanfattningsvis bröt Beta Borås valbevakning från det som observerats i tidigare studier av lokaljournalistik och valrörelser. Journalistiken präglades av självständighet, kreativitet och multimodalitet. Med hjälp av nya tekniska verktyg har Beta Borås visat flera exempel på hur den lokala valbevakningen kan förnyas, skriver Maria Zuiderveld.

Magnus Eriksson är mycket positiv till samarbetet mellan Beta Borås och RISE.

– Gemensamt för de testade digitala verktygen och berättarformerna är att de ska hjälpa läsarna att ta till sig större mängder data. Och jag tycker att flera av de lanserade lösningarna har fungerat riktigt bra, säger han.

Även Frida Dam Bergstedt, redaktör för Beta Borås, är nöjd med resultatet. 

– Vi bedömer att lokaljournalistiken i större utsträckning skulle kunna jobba mer med alternativa berättargrepp för att få läsarna att haja till, säger hon.

Beta Borås 

  • Projektets namn: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.
  • Deltagare: Borås Tidning, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.
  • Projekttid: 2018. Den skarpa fasen löpte mellan april till och med september.
  • Finansiärer: Utöver parternas egna insatser värderade till knappt 1,4 miljoner finansieras projektet externt av Västra Götalandsregionens kulturnämnd med 1,2 miljoner kronor och Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse med 950 000.
  • Beta Borås: Självständig testredaktion på Borås Tidning. Består av fyra medarbetare i åldrarna 26-34 år med väsentligt varierande erfarenheter av journalistik.
  • Den första delrapporten om Beta Borås, Interaktiv innovation imponerar, hittar du under fliken Publikationer här på Medier & demokrati-sajten.
  • I december utkommer slutrapporten om Beta Borås och projektet Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.
  • I december arrangeras även två seminarier om projektet. Ett på Södertörns högskola och ett på Borås Tidning. Du hittar inbjudningarna under Event här på sajten.

Delrapport 2:
Ladda gärna ner den här