Hoppa till huvudinnehåll

Se webbinariet om bristande kunskap om demokrati

måndag, maj 22, 2023

Nu finns det möjlighet att se reprisen av Medier & demokratis webbinarium “Bristande kunskap om demokrati – vilket ansvar har bibliotek och medier?”. Ett panelsamtal som bjöd på flera konstruktiva lösningar och som satte fokus på vikten av samverkan.

I projektet Lokal demokrati i en digital värld samarbetar lokala nyhetsmedier och bibliotek i tre städer för att undersöka om de via aktiviteter och nya former för samverkan kan stärka kunskaps- och nyhetsförmedling, åsikts- och opinionsbildning och lokal medie- och informationskunnighet – inte minst inför valet i höstas. Syftet är att stärka förutsättningarna för den lokala demokratin. 

En av flera viktiga lärdomar från projektet, som snart avslutas, är att det finns stora kunskapsluckor om demokrati och val bland förstagångsväljare. Det var också temat för vårt webbinarie där fyra panelister samtalade om vad bibliotek och medier kan – och inte kan – göra för att öka invånarnas kunskap om demokrati. 

– Biblioteken och medierna är fullkomligt centrala i arbetet med demokratifrågor. Jag blir upplyft av samtalet om samverkan, att medierna öppnar upp för samverkan i en utsatt tid där man måste försvara grundläggande demokratiska värden, sa Erik Fichtelius, en av deltagarna under webbinariet.

Samtliga paneldeltagare: 

  • Erik Fichtelius, journalist och författare som också lett arbetet med att ta fram en ny nationell biblioteksstrategi 

  • Cecilia Frisk, fd chefredaktör på TTELA

  • Hanna Grahn, kulturchef på Borås Tidning

  • Olof Berge-Kleber, bibliotekschef i Borås stad

personer på scen

Lokal demokrati i en digital värld

I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar nyhetsmedier och bibliotek experimentellt om och hur nya former av samverkan kan stärka lokal nyhets- och kunskapsförmedling och invånarnas medie- och...
kollage

Rapport: Lyckad kombination stärker demokratin

Lokalmedier och bibliotek skapar viktiga fysiska mötesplatser. Många förstagångsväljare saknar kunskap om svenska val och det finns ett stort behov av fysiska platser för möten och samtal, som motvikt...