Hoppa till huvudinnehåll

Lokal demokrati i en digital värld

personer på scen

I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar nyhetsmedier och bibliotek experimentellt om och hur nya former av samverkan kan stärka lokal nyhets- och kunskapsförmedling och invånarnas medie- och informationskunnighet.

Bibliotek och nyhetsmedier är två nyckelingredienser i demokratins DNA och utveckling. Parallellt verkar bibliotek och nyhetsmedier i ett informations- och medielandskap i historiskt snabb förändring. De har i så motto en gemensam utmaning: att utvecklas i takt med nya möjligheter och invånarnas och publikens behov och efterfrågan. I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götaland hur de utifrån sina respektive roller, men i nya former av samverkan, ytterligare kan stärka

  • Lokal kunskaps- och nyhetsförmedling.
  • Lokal folkbildning och opinionsbildning.
  • Invånarnas medie- och informationskunnighet.

I projektet deltar, utöver Medier & demokrati, följande aktörer:

  • Biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg.
  • Borås Tidning, Falköpings Tidning och TTELA.
  • Södertörns högskola.
  • Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

”Lokal demokrati i en digital värld” omfamnar lokalt separata, men till helheten komplementära delprojekt. Inriktningen är publika aktiviteter med innovativ profil. Södertörns högskola leder projektets följeforskning.

Projektet avslutas 30 juni 2023, omsluter nästan 1,3 miljoner och medfinansieras – utöver parternas insatser – av Västra Götalandsregionens kulturnämnd med 600000 kronor.

panel i studio

Se webbinariet om bristande kunskap om demokrati

2023-05-22
Nu finns det möjlighet att se reprisen av Medier & demokratis webbinarium “Bristande kunskap om demokrati – vilket ansvar har bibliotek och medier?”. Ett panelsamtal som bjöd på flera konstruktiva...
kollage

Rapport: Lyckad kombination stärker demokratin

Lokalmedier och bibliotek skapar viktiga fysiska mötesplatser. Många förstagångsväljare saknar kunskap om svenska val och det finns ett stort behov av fysiska platser för möten och samtal, som motvikt...
Kvinna i studip

“Journalister träffar ungdomar för sällan”

Medier & demokrati-podden 2023:6 Medverkande: Patricia Svensson, chefredaktör och ansvarig utgivare Jönköpings Posten, tidigare Falköpings Tidning. Inspelad 23 maj 2023 Patricia Svensson fick en...