Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lindholmen Science Park skriver under 
Deklaration för en stark demokrati

Lindholmen Science Park vill bidra till att göra demokratiska värderingar och livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären. I den ambitionen är flera Medier & demokrati-projekt viktiga ingredienser. – Vi kommer under 2021 att intensifiera arbetet med att införliva demokratiperspektivet i vår verksamhet, säger vd Tord Hermansson.

I år och under nästa år har regeringen iscensatt en kraftsamling för demokratin. En del i satsningen är kommittén Demokratin 100 år vars uppdrag är att samla aktörer som genom olika aktiviteter stärker demokratin. Ett inslag i kommitténs portfölj är det som kallas Deklaration för en stark demokrati, som Lindholmen Science Park undertecknat i sällskap av Peter Örn, ordförande för Demokratin 100 år.

– Det är av stort samhällsvärde att Lindholmen Science Park präglas av ett starkt engagemang för demokratin och dess värderingar. Lindholmen Science Park är en viktig innovativ och nyskapande kraft – en förebild för andra aktörer inom näringslivet, och som nu bekräftar att demokratin är en angelägenhet för oss alla. Den är värd att värna varje dag, säger Peter Örn.Projekt med demokratiperspektiv


I deklarationen gör Lindholmen Science Park flera åtaganden. Bland andra är AI Sweden och Medier & demokrati två nationella innovationsmiljöer där det demokratiska perspektivet är naturligt. Här är två konkreta exempel:


  • Lindholmen Science Park har med stöd av Riksbankens Jubileumsfond anställt Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, som Flexitforskare. I forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken” – som sker i gränssnittet mellan Medier & demokrati och AI Sweden – är ett mål att identifiera hur grundläggande journalistiska och demokratiska värden kan formas och levas ut vid automatisering av journalistik.
 Läs mer
  • AI Sweden och Medier & demokrati har också initierat och driver projektet ”Future of Democracy”. Dess mål är att etablera en nationell plattform för dialog, kunskapsutbyte och samverkan i skärningspunkten mellan snabba teknologiska omvälvningar och demokratins utveckling. Hösten 2021 planerar projektet att stå som värd för konferensen “Future of Democracy – sustainable citizenship in a digital age”. 
Läs mer 


– De satsningar som görs ska ses som en ambitiös start, med målet att i ännu större utsträckning än tidigare bidra till att göra demokratiska värderingar och livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären, säger Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park.

Fler åtaganden i deklarationen

• Lindholmen Science Park engagerar sig i den globala satsningen ”International Youth Think Tank Project”, där ungdomar utvecklar sina bästa argument för varför ett öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som främjar en human utveckling av världen.


• Lindholmen Science Park samverkar även för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Till exempel genom mentorskap för ungdomar med utländsk bakgrund i Göteborg samt Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.

• 2021 kommer Demokratikommitténs demokratistuga ges möjlighet att aktiveras inom Lindholmen Science Parks fysiska miljö, där cirka 30 000 personer – i normalläge – är i aktivitet varje dag.

ABC om  …