Hoppa till huvudinnehåll

Medieborgare i nyhetsskugga

Senaste decennierna har forskning pekat på att fler medieanvändare sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik. En trend som kan få betydelse för delaktigheten i samhället och för medierna som en demokratins stöttepelare.

händer som skrollar på en mobil

I projektet ”Medieborgare i nyhetsskugga” fördjupar Ulrika Andersson, medieforskare vid Göteborgs universitet och forskningsrådgivare inom Medier & demokrati, därför kunskapen om hur sällananvändare i åldern 20-35 år exponeras för samhällsjournalistik. Att 20-35-åringar är i blickfånget beror på att den gruppen i tidigare studier visat sig vara mest sannolik för just låg exponering.

Ung man som kollar på telefonen,

”Medieborgare i nyhetsskugga” startar i september 2020 och pågår till och med februari 2022, och det är främst följande tre frågor som studeras: 

  • Hur ser sällananvändares användning av medier ut? 
  • Skiljer sig mönstret i exponering för samhällsjournalistik i gruppen sällananvändare jämfört med gruppen av frekventa användare, utöver det faktum att exponeringen sker mer sällan? 
  • Vilka är de huvudsakliga orsakerna bakom att sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik?

För att svara på frågorna är projektet designat utifrån en mixed method-approach. Det innebär att olika forskningsmetoder används. I det här fallet: En surveyundersökning, det vill säga enkätstudier, experiment och kvalitativa intervjuer.