Hoppa till huvudinnehåll

Medieborgare i nyhetsskugga

Tidningar som trycks

I projektet ”Medieborgare i nyhetsskugga” fördjupar Ulrika Andersson, medieforskare vid Göteborgs universitet och forskningsrådgivare inom Medier & demokrati, därför kunskapen om hur sällananvändare i åldern 20-35 år exponeras för samhällsjournalistik. Att 20-35-åringar är i blickfånget beror på att den gruppen i tidigare studier visat sig vara mest sannolik för just låg exponering.

Tidningar som trycks

”Medieborgare i nyhetsskugga” startar i september 2020 och pågår till och med februari 2022, och det är främst följande tre frågor som studeras: 

  • Hur ser sällananvändares användning av medier ut? 
  • Skiljer sig mönstret i exponering för samhällsjournalistik i gruppen sällananvändare jämfört med gruppen av frekventa användare, utöver det faktum att exponeringen sker mer sällan? 
  • Vilka är de huvudsakliga orsakerna bakom att sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik?

För att svara på frågorna är projektet designat utifrån en mixed method-approach. Det innebär att olika forskningsmetoder används. I det här fallet: En surveyundersökning, det vill säga enkätstudier, experiment och kvalitativa intervjuer.

Projektparter är Medier & demokrati och JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation – vid Göteborgs universitet. Extern finansiär är Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning med drygt 1,8 miljoner kronor.

Kvinna som kollar in i kameran

Stärkta insikter om sällananvändare i nya SOM-undersökningen

2024-03-25
SOM-institutet, som genomför årliga undersökningar bland svenska folket, har släppt resultaten av 2023 års undersökning. Det innebär bland annat ny kunskap om nyhetsundvikande, betalväggar och (o...
I huvudet på sällananvändare

I huvudet på sällananvändare

Delrapport 2 i projektet om sällananvändare. Här får du många nya och unika inblickar i hur sällananvändare i åldern 20–40 år tänker om nyheter och samhällsjournalistik.
Gruppfoto från webbinariet

Se webbinariet ”Oro för dold agenda skrämmer”

2023-02-10
Se Medier & demokratis webbinarium "Oro för dold agenda skrämmer"