Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Två kvinnor går längs en klippa i solnedgången, hukade över sina mobiltelfoner. Det är något oroligt över bilden. Kanske försöker de kontakta någon som är försvunnen.

Fri, oberoende journalistik är en grundbult i demokratin och projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Projektet ska öka journalistikens – och även civilsamhällets – motståndskraft mot propaganda och desinformation.

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer har nationell bärighet och ska i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning testa om, och i så fall hur, samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden och därigenom skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få verifierade uppgifter vid krissituationer. Uppgifter som i sin tur kan utgöra värdefulla underlag för den journalistiska professionen, och därmed lokalsamhällets tillgång på viktiga nyheter och information. Forskning visar att de modeller och arbetssätt som fungerar när kriser är ett faktum är sådana som preventivt prövats och etablerats före. 

Utöver Medier & demokrati deltar Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning, NWT Media och Svenska Lottakåren.

Utifrån ett forskningsperspektiv klassificeras Stärkt lokaljournalistik i krissituationer som Colloborative Journalism vars definition är "ett samarbetsarrangemang mellan två eller flera nyhets- och informationsorganisationer, som syftar till att komplettera varje organisations resurser och maximera effekten av det producerade innehållet."

Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Porträtt av kvinna mot vit bakgrund

“Tänk att varje dag är som första april”

2023-11-29
Nyhetsläget är extremt och i medier och sociala medier blandas fakta med åsikter. Hur ska man navigera och faktagranska i ett sådant landskap? Som en del av Medier & demokrati-projektet Stärkt...
Kvinnor står runt ett bord och ler

”Flera hade inte sett en batteridriven radio”

2023-10-23
Under Beredskapsveckan gav sig Blekinge Läns Tidning och Lottakåren ut till gymnasieelever för att prata beredskap. Ett lyckat arrangemang inom ramen för forskningsprojektet ”Stärkt lokaljournalistik...
Man håller upp mobil

“Engagerade deltagare som brinner för demokratin”

2023-05-31
Projektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer är igång på redaktioner i Blekinge och Värmland. Linus Carle, chefredaktör på Arvika nyheter, delar med sig om hur deras samarbete med Lottakåren...
-
Arvika Bibliotek
En gå gata på en solig dag

Du och jag, samhället och demokratin

Martin Holmberg

Medier & demokrati gästar Lottapodden

2023-01-24
Medier & demokrati medverkar i senaste avsnittet av Lottapodden. Maria Öst, kommunikatör i Svenska Lottakåren, samtalar med Martin Holmberg, programansvarig för M&D, om mediers roll i demokratin och...
kvinnor i solnedgång

Stärkt journalistik i kriser och krig

2023-01-24
I september startar ett nytt Medier & demokrati-projekt: Stärkt lokaljournalistik i krissituationer. Projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en...

Extern medfinansiär är Myndigheten för psykologiskt försvar, och projektet pågår från juni september 2022  till och med december 2024.