Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Två kvinnor går längs en klippa i solnedgången, hukade över sina mobiltelfoner. Det är något oroligt över bilden. Kanske försöker de kontakta någon som är försvunnen.

Fri, oberoende journalistik är en grundbult i demokratin och projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Projektet ska öka journalistikens – och även civilsamhällets – motståndskraft mot propaganda och desinformation.

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer har nationell bärighet och ska i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning testa om, och i så fall hur, samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden och därigenom skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få verifierade uppgifter vid krissituationer. Uppgifter som i sin tur kan utgöra värdefulla underlag för den journalistiska professionen, och därmed lokalsamhällets tillgång på viktiga nyheter och information. Forskning visar att de modeller och arbetssätt som fungerar när kriser är ett faktum är sådana som preventivt prövats och etablerats före. 

Utöver Medier & demokrati deltar Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning, NWT Media och Svenska Lottakåren.

Utifrån ett forskningsperspektiv klassificeras Stärkt lokaljournalistik i krissituationer som Colloborative Journalism vars definition är "ett samarbetsarrangemang mellan två eller flera nyhets- och informationsorganisationer, som syftar till att komplettera varje organisations resurser och maximera effekten av det producerade innehållet."

Kvinnor står runt ett bord och ler

”Flera hade inte sett en batteridriven radio”

2023-10-23
Under Beredskapsveckan gav sig Blekinge Läns Tidning och Lottakåren ut till gymnasieelever för att prata beredskap. Ett lyckat arrangemang inom ramen för forskningsprojektet ”Stärkt lokaljournalistik...
kvinnor i solnedgång

Stärkt journalistik i kriser och krig

2023-01-24
I september startar ett nytt Medier & demokrati-projekt: Stärkt lokaljournalistik i krissituationer. Projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en...
-
Arvika Bibliotek
En gå gata på en solig dag

Du och jag, samhället och demokratin

Extern medfinansiär är Myndigheten för psykologiskt försvar, och projektet pågår från juni september 2022  till och med december 2024.