Hoppa till huvudinnehåll

Young citizens and the quality of news Construals, Emotions and Strategies

Ung man som kollar på telefonen,

Projektet har experimentell design och undersöker hur yngre nyhetskonsumenter ser på kvalitet genom att mixa intervjuer med ögonrörelsestudier och mätning av känslor. Forskningsprojektet leds av Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och syftet är att öka kunskapen om hur just yngre – åldrarna 18 till 25 år– ser på kvalitet inom nyhetsjournalistiken.

Vilken typ av nyhetsmedier gruppen använder – och hur – har både bransch och forskare relativt god kläm på. Likaså vad målgruppen vill konsumera mer av och hur nyhetsjournalistiken presenteras. Däremot är det betydligt mer outforskat hur gruppen användare faktiskt reagerar känslomässigt i förhållande till olika nyheter, och hur känslor ger ett uttryck för hur kvaliteten bedöms.

– Forskarsamhället har på senare år insett att känslomässiga reaktioner på medieinnehåll är en viktig aspekt. Däremot är just den biten lite svår att mäta. Vårt projekt testar ett möjligt sätt, som potentiellt kan bana vägen för bättre förståelse för hur människor bedömer kvalitet när de tar del av nyheter. Detta är viktigt att få bättre kunskap om såväl för branschen, som för demokratins framtid i en medialiserad tidsålder.

Kristoffer Holt, professor och forskningsledare.

Övriga parter är Fojo och Medier & demokrati och projektet löper till och med december 2023. Under hösten 2023 ska projektets resultat spridas och det är i den fasen Medier & demokrati, som samverkansplattform, har en nyckelroll. Bland annat planeras en Medier &demokrati-rapport och seminarier/webbinarier.

Projektets finansiärer är Barometernstiftelsen med 1,4 miljoner kronor och kunskapsmiljön ”Ifrågasatt demokrati” vid ”Linnéuniversitetet med 285 000 kronor.

Nyheter och rapporter inom projektet

Rapportomslag M&D

Så kan unga lockas av nyheter

Kvalitet är intimt kopplat till upplevd relevans, och nyheters förmåga att beröra emotionellt är viktigt för unga mellan 18 och 25 år. Det framgår av en unik studie.
Män ler in i kameran

Labbprojekt om unga och nyheter fördjupas

2023-12-19
Resultaten av forskningsprojektet Y oung citizens and the quality of news: Construals, Emotions and Strategies , presenterades nyligen i en Medier & demokrati-rapport. Nu är det klart att projektet...
Kamera filmar unga på en eventscen

Webbinarium om – och med – unga mediekonsumenter

2023-12-15
Forskare från Linnéuniversitetet presenterade nyligen en färsk Medier & demokrati-rapport om hur unga lockas av nyheter. Den 18 januari bjuder Medier & demokrati in till webbinarium om unga...
Människor står i bibliotek, rapportomslag bredvid .

Unikt forskningsprojekt visar hur unga kan lockas av nyheter

2023-12-06
Medier & demokrati släpper en rapport om en unik studie. Forskare från Linnéuniversitetet har med hjälp av labbtester med 18-25-åringar undersökt hur unga mediekonsumenter hittar och reagerar på...