Hoppa till huvudinnehåll

Labbprojekt om unga och nyheter fördjupas

tisdag, december 19, 2023

Resultaten av forskningsprojektet Young citizens and the quality of news: Construals, Emotions and Strategies, presenterades nyligen i en Medier & demokrati-rapport. Nu är det klart att projektet får en uppföljare. Forskarna vid Visualix-labbet  (Linnéuniversitetet) ska fördjupa kunskaperna om ungas nyhetsupplevelser med fokus på lokaljournalistik. Även denna gång med Medier & demokrati som projektpart.

Män ler in i kameran

Mats Wahlberg, Kristoffer Holt och Peter Dahlén vid Linnéuniversitetet.

Syftet med den första delen har varit att utforska nya sätt att undersöka hur unga betraktar nyheter. Hur de interagerar med nyhetsinnehåll och hur känsloreaktioner inverkar på bedömningen av kvalitet. Studien gjordes med hjälp av ett flertal metoder: kvantitativa, kvalitativa och laborativa. Dels genom att be 18-25-åringar att leta efter nyheter på sin mobil och följa ögonrörelser. Dels genom visa nyhetsklipp och mäta fysiska reaktioner. Forskarna har också gjort djupintervjuer kring vad de unga sett och hur iakttagelserna upplevts. Genom att väga samman resultaten har forskargruppen kunnat dra flera slutsatser kring hur unga definierar och reagerar på nyheter. 

 

Grundläggande byggsten i demokratin
Första delen finansierades av Barometernstiftelsen samt kunskapsmiljön ”Ifrågasatt demokrati” vid ”Linnéuniversitetet, och projektet avslutas med ett webbinarium som sänds från Lindholmen Science Park 18 januari. Barometernstiftelsen finansierar även fördjupningen och Medier & demokrati deltar i samma roll: utgöra brygga till mediebranschen och ansvara för projektets kunskapsspridning.
– Jätteroligt, projektet är spännande och har en angelägen inriktning. Nyheter och journalistik är en grundläggande byggsten i demokratin. Därför är det – ur ett samhällsperspektiv – viktigt att lära och förstå hur yngre ser på och tar till sig journalistik. För medieföretag är det långsiktigt en överlevnadsfråga, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

 

”Observationsdelen blir mer omfattande”

I det nya forskningsprojektet lägger forskarna fokus på lokala nyheter. Kristoffer Holt, professor i medier- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet: 
Vi kommer utgå från tre huvudfrågor: Hur definierar unga medborgare lokala nyheter? Om de tar del av den typen av nyheter, vart vänder de sig i så fall? Vi är också intresserade av motiven – varför tar de (eller inte) del av lokala nyheter,

 

Varför ville ni göra ett fördjupande projekt?

– Det finns mycket som pekar på att åldersgruppen 18 till 25 år inte tar del av just lokala nyheter i samma utsträckning som tidigare generationer gjort. Här vill vi försöka förstå hur de tänker. Å ena sidan anledningar till att inte ta del av lokala nyheter. Å andra sidan, och kanske särskilt det, hur de som faktiskt ändå tar del av lokala nyheter upplever det. Både vad de tänker kring lokal journalistik och vad de värderar.

 

Vilka frågeställningar kommer ni titta närmare på?

Vi utgår från de här: Vad är lokala nyheter för unga medborgare? Vart och på vilket sätt kommer de i kontakt med lokala nyheter? Varför tar unga medborgare del av lokala nyheter?

 

Kommer ni använda samma metod som i första projektet? 

– Ja, studien kommer att genomföras med samma fokus på att kombinera traditionell metod som intervjuer med de möjligheter som vårt medielaboratorium Visualix erbjuder. Vi kommer jobba vidare med att finjustera och vidareutveckla vår metod från vårt nyss avslutade projekt. Särskilt observationsdelen kommer att bli mer omfattande.

 

ABC om nya projektet

  • Projekttid: 1 januari 2024 till och med 30 juni 2025.
  • Finansiär: Barometernstiftelsen.
  • Samverkanspartners: Linnéuniversitet och Medier & demokrati.

Läs rapporten med första projektets upptäckter

 

Rapportomslag M&D

Så kan unga lockas av nyheter

Kvalitet är intimt kopplat till upplevd relevans, och nyheters förmåga att beröra emotionellt är viktigt för unga mellan 18 och 25 år. Det framgår av en unik studie.
Ung man som kollar på telefonen,

Young citizens and the quality of news Construals, Emotions and Strategies

Projektet har experimentell design och undersöker hur yngre nyhetskonsumenter ser på kvalitet genom att mixa intervjuer med ögonrörelsestudier och mätning av känslor. Forskningsprojektet leds av...

Nyhetsflöde

Kvinna som ler på bild

Satir på skoj eller allvar?

2024-06-18
Satiren – ett viktigt komplement till journalistiken eller bara på skoj? Medier & demokrati-podden avsnitt 24 gästas av två satirexperter: forskaren Joanna Doona och Richard Ekman, manusredaktör för...
Två kvinnor och en man

Ny förstudie fortsätter utforska samverkan mellan lokala bibliotek och nyhetsmedier

2024-06-17
I september inleder Medier & demokrati en ny förstudie: Lokala informationslandskapet i kris och krig. Studien ska undersöka förutsättningarna för ny forskning och innovation om hur lokala bibliotek...
Kvinna på scen

Heldag om att gräva över gränser

2024-06-14
Att samarbeta internationellt för att göra bred undersökande journalistik blir allt vanligare – och viktigare. Under en heldag på Visual Arena, Lindholmen Science Park, presenterades projektet...
Porträtt på tre människor!

Två Medier & demokrati-projekt uppmärksammas på stor internationell konferens

2024-06-11
Ecrea är en av de största internationella forskningskonferenserna inom medier, kommunikation och journalistik. I år uppmärksammas två Medier & demokrati-projekt – båda med fokus på collaborative...
Kvinna som ler in i kameran

Hamrin Foundation ansluter till Medier & demokrati

2024-06-05
Medier & demokrati och Hamrin Foundation har träffat avtal om samverkan. Det innebär att Hamrin Foundation stärker forsknings- och innovationsprogrammets basfinansiering under två och ett halvt år med...
Porträtt av man i svartvitt mot svart bakgrund, mannen har en vitskjorta och vitt hår samt ett par silvriga glasögon

”Utan journalistiken är vi i händerna på olika desinformationskanaler”

2024-06-03
Kriget i Ukraina har skördat många tusentals liv genom fysisk krigföring – och ett informationskrig pågår varje dag. Medieforskaren och författaren Gunnar Nygren har studerat samspelet mellan...
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Startseminarium för Forum för demokratisk kommunikation

2024-05-16
Sedan i vintras samverkar Medier & demokrati och Myndigheten för psykologiskt försvar kring etablering av ett nytt nationellt forum. Nu har satsningen – Forum för demokratisk kommunikation –...
Johan

Johan Löfvenholm ny vd för Lindholmen Science Park

2024-05-14
Styrelsen för Lindholmen Science Park AB har utsett Johan Löfvenholm till ny vd för bolaget. Med en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin kommer han att starta sitt nya uppdrag i augusti, med fokus...
Man som ler in i kameran

Medier & demokrati-projekt aktuellt på Försvarshögskolan

2024-05-07
Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, är inbjuden att föreläsa under en utbildning på Försvarshögskolan. I fokus är...
Kvinna står i en dramatisk scen, tittar in i kameran leendes

”Journalister och redaktörer måste ta större plats i innovationsarbetet”

2024-05-03
JMG vid Göteborgs universitet lanserar en ny fortbildning för redaktionella ledare. En av arkitekterna bakom är Jenny Wiik, tidigare Flexitforskare inom Medier & demokrati och fortfarande verksam i...
Foto på Maria Lapenkova och Gunnar Nygren

Verifiering framtiden för journalistiken

2024-04-30
Forskningen visar det, och allt fler medier satsar på det: Verifiering blir en allt viktigare uppgift för journalistiken. Under en nätverksträff för lokala medier diskuterades ämnet källkritik och...
Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...