Hoppa till huvudinnehåll

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

onsdag, april 3, 2024

MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK-frågor med ett nytt regeringsuppdrag – och Medier & demokrati tar plats i MIK Sveriges nätverksråd. 

Kvinna ler in i kameran

Fram till årsskiftet leddes nätverket MIK Sverige av Statens Medieråd, som sedan dess – tillsammans med tidigare Myndigheten för press, radio och TV – utgör Mediemyndigheten. Nu ligger nätverket således under Mediemyndigheten som nyligen fått ett nytt regeringsuppdrag att “hålla samman” landets MIK-arbete. 

Vi ställde några frågor till Martina Wagner, sakkunnig i MIK-frågor vid Mediemyndigheten. 

Vad innebär Mediemyndighetens nya MIK-uppdrag?

– Det handlar om att Mediemyndigheten under 2024 och 2025 ska genomföra en nationell satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i befolkningen. Inom det nya uppdraget ska Mediemyndigheten genomföra kunskapshöjande och målgruppsanpassade utbildningsinsatser som når hela befolkningen. 
 

Varför har ni fått ett utökat uppdrag?

– Uppdraget är en naturlig fortsättning på Statens medieråds arbete med att utveckla en struktur som långsiktigt förstärker det nationella MIK-arbetet utifrån gemensam överblick och samverkan mellan en bred krets aktörer från olika sektorer. Utifrån det här uppdraget ska vi genomföra en utbildningsinsats som bidrar till att öka den grundläggande förmågan att förstå och värdera olika typer av budskap samt stärka tilliten till trovärdiga avsändare. På så sätt kan vi stärka individer som medvetna medieanvändare i en tid av snabb teknikutveckling. 
 

Vad innebär uppdraget för MIK Sverige-nätverket som ni driver?

– Det framgår av uppdraget att Mediemyndigheten ska genomföra utbildningsinsatsen i samverkan med nätverket MIK Sverige. Detta både för att kunskapsmaterialet ska kunna målgruppsanpassas och för att utbildningen ska nå ut brett i hela befolkningen. Vidare står det att insatsen ska utformas så att de bidrar långsiktigt till Mediemyndighetens och nätverkets framtida arbete med MIK.
 

Vad är MIK Sverige-nätverkets roll i uppdraget?

– Nätverket samlar en bred krets aktörer som representerar olika sorters verksamheter av relevans för det breda kunskapsområdet medie- och informationskunnighet. I nätverket finns expertis gällande både ämnesområden och målgrupper som är viktiga inom MIK-främjande arbete i Sverige.
 

Medier & demokrati har varit med i nätverket sedan december 2022. Nu ska programmet ta plats i nätverkets råd. Rådet fungerar som rådgivare till Mediemyndigheten gällande samverkansarbetet inom nätverket och de fyra samverkanskretsarna. Mediemyndigheten är ordförande i rådet och ledamöterna är medlemmar från det nationella nätverket som utvalda för att representera nätverkets bredd, kompetenser samt den aktuella periodens särskilda behov. 

Utöver Medier & demokrati ingår Interregionala MIK-nätverket, Folkbildningsrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för psykologiskt försvar och Mediemyndigheten i nätverksrådet 2024-2025. 

 

Varför frågade ni Medier & demokrati om att ingå i rådet?

– För att det under kommande MIK-år är önskvärt med en fördjupad kunskapsdelning och samverkan med mediebranscherna, inte minst när det handlar om att förstå användning och effekterna av AI i medielandskapet. 
 

Vilka är de viktigaste frågorna på MIK-området närmaste året?

– Flera viktiga MIK-frågor utgår från implementeringen av AI i medielandskapet. Vad innebär AI för människor när det handlar om att förmå agera säkert och medvetet i sin medievardag samt att känna tillit? Mycket av det vi tidigare lärt oss om hur vi ska hantera och förstå medier och information ställs på ända. Kunskapsutvecklingen i befolkningen behöver följa med utvecklingen inom medieområdet för att inte skada människors tillit till medier som källa till information och forum för diskussion samt för att upprätthålla förtroendet för samhällets institutioner. Samtidigt utgör den pågående utvecklingen med just AI en väsentlig del i utveckling av mediernas möjligheter.
 

Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati, ser positivt på programmets nya roll i nätverksrådet. 

–  Det känns både hedrande och roligt att Medier & demokrati tillfrågats om att ta plats i rådet. Att ingå i själva MIK Sverige ger insikter och kontakter som är värdefulla för en samverkansplattform som vi. Vår ambition är ju att identifiera och verkliggöra aktiviteter, forskning och innovation som stärker medie- och informationskunnigheten. Det är ett område som hela tiden är i rörelse eftersom vi befinner oss i en historisk snabb förändring av informations- och medielandskapet. Förhoppningsvis kan vi bidra med klok och värdefull input i rådet, säger han.

kvinna mot grå bakgrund

Medier & demokrati medlem i MIK Sverige

2023-01-25
Medier & demokrati leder flera forskningsprojekt där medie- och informationskunnighet är en central ingrediens. Sedan i december är programmet också medlem i nätverket MIK Sverige. – Vi tror på ett...
Martin Holmberg

Martin Holmberg

Programansvarig

Nyhetsflöde

Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...
Panel på scen, fint upplysta män och kvinnor på stolar, i förgrunden syns en publik och man som tar ett foto med sin mobiltelefon. Scenens bakgrund är färgglatt rödfärgat.

Vill du utforska framtidens berättande med oss?

2024-04-11
Vi söker en forskare som är intresserad av samproduktion av kunskap. Tillsammans med dig vill vi utforma en ansökan till Riksbankens Jubileumsfonds utlysning om Flexitforskare.
Kvinna tittar in i kamera

Nytt poddavsnitt: Britt-Marie Mattsson om USA:s demokrati, medier och Donald Trump

2024-04-05
Presidentvalet i USA i höst är det 13:e som journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson bevakar. I Medier & demokrati-podden avsnitt 22 berättar hon om USA:s sköra demokrati, hur hon tycker att...
Kvinna ler in i kameran

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

2024-04-03
MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK...
Unga står nedan för en scen och poserar inför en kamera

"De har galet mycket kontakter"

2024-04-02
Inom ramarna för Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld (2022-2023) , där lokala medier och bibliotek samverkade, skapades magasinet T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. Nu...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Man i skägg som tittar in i kameran. Bilden är svart vit och belysningen kommer från sidan vilket ger ett konstnärligt intryck

Fem frågor till Kristoffer Holt ...

2024-03-27
... professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som presenterat resultat från forskningsprojektet "Young Citizens and Quality of News" under Radiodays Europe i München. Ett...
Kvinna som kollar in i kameran

Stärkta insikter om sällananvändare i nya SOM-undersökningen

2024-03-25
SOM-institutet, som genomför årliga undersökningar bland svenska folket, har släppt resultaten av 2023 års undersökning. Det innebär bland annat ny kunskap om nyhetsundvikande, betalväggar och (o...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Kvinna mot en rustik bakgrund

Vetenskaplig artikel om mediers och biblioteks samarbete

2024-02-23
En vetenskaplig artikel baserad på resultaten från Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld har publicerats i Journal of Applied Journalism & Media Studies. Den handlar om...
Porträtt av en kvinna och en man

Carolina Klüft först ut under Gothenburg Democracy Talks

2024-02-21
I vår startar International Youth Think Tank en ny serie av Gothenburg Democracy Talks. Gästföreläsare kommer att reflektera fritt kring aktuella och brännande teman om demokratins tillstånd och...
Människor på scen, en kamera filmar dem. I bakgrunden syns en färgglad bakgrund

Allt om unga och medier på ett ställe

2024-01-31
Ett av Mediesveriges största bekymmer är det stora glappet mellan yngre och äldre generationers mediekonsumtion. Här har vi samlat allt publicerat material om de unga mediekonsumenterna.
Personer i studio sitter i panel

Se webbinarium om unga mediekonsumenter

2024-01-22
Vad är nyheter för unga, vilket innehåll tycker de bäst om, och hur ska medierna göra för att nå ut till dem? Det var frågeställningarna i Medier & demokratis webbinarium om – och med – unga...
Män ler in i kameran

Labbprojekt om unga och nyheter fördjupas

2023-12-19
Resultaten av forskningsprojektet Y oung citizens and the quality of news: Construals, Emotions and Strategies , presenterades nyligen i en Medier & demokrati-rapport. Nu är det klart att projektet...
Porträtt av en man i svartvitt. I en andra bild syns en gråtande kvinna vid en grav, män håller tillbaka henne så att hon inte faller ned i den nygrävda jordgraven

Paul Hansen om att skildra krig

2023-12-18
Krig är fullt av desinformation, men för Paul Hansen, fotograf på Dagens Nyheter, handlar det om att förmedla det han ser. I Medier & demokrati-podden avsnitt 21 berättar han om hur han navigerar...
Kamera filmar unga på en eventscen

Webbinarium om – och med – unga mediekonsumenter

2023-12-15
Forskare från Linnéuniversitetet presenterade nyligen en färsk Medier & demokrati-rapport om hur unga lockas av nyheter. Den 18 januari bjuder Medier & demokrati in till webbinarium om unga...
Människor står i bibliotek, rapportomslag bredvid .

Unikt forskningsprojekt visar hur unga kan lockas av nyheter

2023-12-06
Medier & demokrati släpper en rapport om en unik studie. Forskare från Linnéuniversitetet har med hjälp av labbtester med 18-25-åringar undersökt hur unga mediekonsumenter hittar och reagerar på...
Porträtt av kvinna mot vit bakgrund

“Tänk att varje dag är som första april”

2023-11-29
Nyhetsläget är extremt och i medier och sociala medier blandas fakta med åsikter. Hur ska man navigera och faktagranska i ett sådant landskap? Som en del av Medier & demokrati-projektet Stärkt...
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Nytt uppdrag inom psykologiskt försvar för Medier & demokrati

2023-11-27
Från 1 november leder Medier & demokrati första steget av en ny nationell satsning. Målet är att etablera en plattform för samtal och forskning med demokratinära yrkesgrupper i centrum. – Yrkesgrupper...
Porträtt av två kvinnor och två män i svartvitt som sitter och ler och skrattar. Ser ut som bilderna är tagna när de pratar på en scen. Deras konturer är urklippta mot en svart bakgrund, i stor text ovanför dem står det i en vit färg i versaler MEDIER & DEMOKRATI-PODDEN.

Ny podd: Framtidens berättelser och utmaningar – hur ska det gå?

2023-11-20
Avsnitt 20 av Medier & demokrati-podden är ett specialavsnitt, inspelat under Audiovisual Days 2023. Ta del av ett panelsamtal som sträcker sig över flera audiovisuella branscher!
Tre unga kvinnor står med blommor i händerna och ler stolt in i kameran. I bakgrunden av dem syns folk som står och pratar med leenden på läpparna.

Ung redaktion bakom unikt magasin i Borås

2023-11-17
Samarbetet mellan bibliotek och medier i Borås födde idén om ett magasin. Resultat blev T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. “Det är jättehäftigt att vi fått göra det här”, säger Alvina Birgersson...
Panel på scen, fint upplysta män och kvinnor på stolar, i förgrunden syns en publik och man som tar ett foto med sin mobiltelefon. Scenens bakgrund är färgglatt rödfärgat.

Nya berättarsätt i fokus på Audiovisual Days

2023-11-15
I förra veckan var Medier & demokrati medarrangör av årets upplaga av Audiovisual Days. Det blev tre lyckade dagar fyllda med inspiration till nyskapande inom audiovisuella medier.
Kvinna i jeansjacka som ler in i kameran mot en vit bakgrund

”Visuellt berättande och ljud är avgörande för att nå yngre”

2023-11-06
Ebba Bonde, visuell chef på Svenska Dagbladet, kommer till Audiovisual Days 10 november för att prata audiovisuell journalistik och framtiden. – Användarnas förväntningar på det audiovisuella...
Man på redaktion ser allvarlig ut!

Toppbetyg för M&D-konferens om undersökande journalistik

2023-11-01
I september samlades drygt 2 200 journalister i Göteborg för världens största konferens inom undersökande journalistik. Medier & demokrati och Lindholmen Science Park var värd för startdagens...