Hoppa till huvudinnehåll

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

onsdag, april 3, 2024

MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK-frågor med ett nytt regeringsuppdrag – och Medier & demokrati tar plats i MIK Sveriges nätverksråd. 

Kvinna ler in i kameran

Fram till årsskiftet leddes nätverket MIK Sverige av Statens Medieråd, som sedan dess – tillsammans med tidigare Myndigheten för press, radio och TV – utgör Mediemyndigheten. Nu ligger nätverket således under Mediemyndigheten som nyligen fått ett nytt regeringsuppdrag att “hålla samman” landets MIK-arbete. 

Vi ställde några frågor till Martina Wagner, sakkunnig i MIK-frågor vid Mediemyndigheten. 

Vad innebär Mediemyndighetens nya MIK-uppdrag?

– Det handlar om att Mediemyndigheten under 2024 och 2025 ska genomföra en nationell satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i befolkningen. Inom det nya uppdraget ska Mediemyndigheten genomföra kunskapshöjande och målgruppsanpassade utbildningsinsatser som når hela befolkningen. 
 

Varför har ni fått ett utökat uppdrag?

– Uppdraget är en naturlig fortsättning på Statens medieråds arbete med att utveckla en struktur som långsiktigt förstärker det nationella MIK-arbetet utifrån gemensam överblick och samverkan mellan en bred krets aktörer från olika sektorer. Utifrån det här uppdraget ska vi genomföra en utbildningsinsats som bidrar till att öka den grundläggande förmågan att förstå och värdera olika typer av budskap samt stärka tilliten till trovärdiga avsändare. På så sätt kan vi stärka individer som medvetna medieanvändare i en tid av snabb teknikutveckling. 
 

Vad innebär uppdraget för MIK Sverige-nätverket som ni driver?

– Det framgår av uppdraget att Mediemyndigheten ska genomföra utbildningsinsatsen i samverkan med nätverket MIK Sverige. Detta både för att kunskapsmaterialet ska kunna målgruppsanpassas och för att utbildningen ska nå ut brett i hela befolkningen. Vidare står det att insatsen ska utformas så att de bidrar långsiktigt till Mediemyndighetens och nätverkets framtida arbete med MIK.
 

Vad är MIK Sverige-nätverkets roll i uppdraget?

– Nätverket samlar en bred krets aktörer som representerar olika sorters verksamheter av relevans för det breda kunskapsområdet medie- och informationskunnighet. I nätverket finns expertis gällande både ämnesområden och målgrupper som är viktiga inom MIK-främjande arbete i Sverige.
 

Medier & demokrati har varit med i nätverket sedan december 2022. Nu ska programmet ta plats i nätverkets råd. Rådet fungerar som rådgivare till Mediemyndigheten gällande samverkansarbetet inom nätverket och de fyra samverkanskretsarna. Mediemyndigheten är ordförande i rådet och ledamöterna är medlemmar från det nationella nätverket som utvalda för att representera nätverkets bredd, kompetenser samt den aktuella periodens särskilda behov. 

Utöver Medier & demokrati ingår Interregionala MIK-nätverket, Folkbildningsrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för psykologiskt försvar och Mediemyndigheten i nätverksrådet 2024-2025. 

 

Varför frågade ni Medier & demokrati om att ingå i rådet?

– För att det under kommande MIK-år är önskvärt med en fördjupad kunskapsdelning och samverkan med mediebranscherna, inte minst när det handlar om att förstå användning och effekterna av AI i medielandskapet. 
 

Vilka är de viktigaste frågorna på MIK-området närmaste året?

– Flera viktiga MIK-frågor utgår från implementeringen av AI i medielandskapet. Vad innebär AI för människor när det handlar om att förmå agera säkert och medvetet i sin medievardag samt att känna tillit? Mycket av det vi tidigare lärt oss om hur vi ska hantera och förstå medier och information ställs på ända. Kunskapsutvecklingen i befolkningen behöver följa med utvecklingen inom medieområdet för att inte skada människors tillit till medier som källa till information och forum för diskussion samt för att upprätthålla förtroendet för samhällets institutioner. Samtidigt utgör den pågående utvecklingen med just AI en väsentlig del i utveckling av mediernas möjligheter.
 

Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati, ser positivt på programmets nya roll i nätverksrådet. 

–  Det känns både hedrande och roligt att Medier & demokrati tillfrågats om att ta plats i rådet. Att ingå i själva MIK Sverige ger insikter och kontakter som är värdefulla för en samverkansplattform som vi. Vår ambition är ju att identifiera och verkliggöra aktiviteter, forskning och innovation som stärker medie- och informationskunnigheten. Det är ett område som hela tiden är i rörelse eftersom vi befinner oss i en historisk snabb förändring av informations- och medielandskapet. Förhoppningsvis kan vi bidra med klok och värdefull input i rådet, säger han.

kvinna mot grå bakgrund

Medier & demokrati medlem i MIK Sverige

2023-01-25
Medier & demokrati leder flera forskningsprojekt där medie- och informationskunnighet är en central ingrediens. Sedan i december är programmet också medlem i nätverket MIK Sverige. – Vi tror på ett...
Martin Holmberg

Martin Holmberg

Programansvarig

Nyhetsflöde

Kvinna som ler på bild

Satir på skoj eller allvar?

2024-06-18
Satiren – ett viktigt komplement till journalistiken eller bara på skoj? Medier & demokrati-podden avsnitt 24 gästas av två satirexperter: forskaren Joanna Doona och Richard Ekman, manusredaktör för...
Två kvinnor och en man

Ny förstudie fortsätter utforska samverkan mellan lokala bibliotek och nyhetsmedier

2024-06-17
I september inleder Medier & demokrati en ny förstudie: Lokala informationslandskapet i kris och krig. Studien ska undersöka förutsättningarna för ny forskning och innovation om hur lokala bibliotek...
Kvinna på scen

Heldag om att gräva över gränser

2024-06-14
Att samarbeta internationellt för att göra bred undersökande journalistik blir allt vanligare – och viktigare. Under en heldag på Visual Arena, Lindholmen Science Park, presenterades projektet...
Porträtt på tre människor!

Två Medier & demokrati-projekt uppmärksammas på stor internationell konferens

2024-06-11
Ecrea är en av de största internationella forskningskonferenserna inom medier, kommunikation och journalistik. I år uppmärksammas två Medier & demokrati-projekt – båda med fokus på collaborative...
Kvinna som ler in i kameran

Hamrin Foundation ansluter till Medier & demokrati

2024-06-05
Medier & demokrati och Hamrin Foundation har träffat avtal om samverkan. Det innebär att Hamrin Foundation stärker forsknings- och innovationsprogrammets basfinansiering under två och ett halvt år med...
Porträtt av man i svartvitt mot svart bakgrund, mannen har en vitskjorta och vitt hår samt ett par silvriga glasögon

”Utan journalistiken är vi i händerna på olika desinformationskanaler”

2024-06-03
Kriget i Ukraina har skördat många tusentals liv genom fysisk krigföring – och ett informationskrig pågår varje dag. Medieforskaren och författaren Gunnar Nygren har studerat samspelet mellan...
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Startseminarium för Forum för demokratisk kommunikation

2024-05-16
Sedan i vintras samverkar Medier & demokrati och Myndigheten för psykologiskt försvar kring etablering av ett nytt nationellt forum. Nu har satsningen – Forum för demokratisk kommunikation –...
Johan

Johan Löfvenholm ny vd för Lindholmen Science Park

2024-05-14
Styrelsen för Lindholmen Science Park AB har utsett Johan Löfvenholm till ny vd för bolaget. Med en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin kommer han att starta sitt nya uppdrag i augusti, med fokus...
Man som ler in i kameran

Medier & demokrati-projekt aktuellt på Försvarshögskolan

2024-05-07
Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, är inbjuden att föreläsa under en utbildning på Försvarshögskolan. I fokus är...
Kvinna står i en dramatisk scen, tittar in i kameran leendes

”Journalister och redaktörer måste ta större plats i innovationsarbetet”

2024-05-03
JMG vid Göteborgs universitet lanserar en ny fortbildning för redaktionella ledare. En av arkitekterna bakom är Jenny Wiik, tidigare Flexitforskare inom Medier & demokrati och fortfarande verksam i...
Foto på Maria Lapenkova och Gunnar Nygren

Verifiering framtiden för journalistiken

2024-04-30
Forskningen visar det, och allt fler medier satsar på det: Verifiering blir en allt viktigare uppgift för journalistiken. Under en nätverksträff för lokala medier diskuterades ämnet källkritik och...
Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...
Panel på scen, fint upplysta män och kvinnor på stolar, i förgrunden syns en publik och man som tar ett foto med sin mobiltelefon. Scenens bakgrund är färgglatt rödfärgat.

Vill du utforska framtidens berättande med oss?

2024-04-11
Vi söker en forskare som är intresserad av samproduktion av kunskap. Tillsammans med dig vill vi utforma en ansökan till Riksbankens Jubileumsfonds utlysning om Flexitforskare.
Kvinna tittar in i kamera

Nytt poddavsnitt: Britt-Marie Mattsson om USA:s demokrati, medier och Donald Trump

2024-04-05
Presidentvalet i USA i höst är det 13:e som journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson bevakar. I Medier & demokrati-podden avsnitt 22 berättar hon om USA:s sköra demokrati, hur hon tycker att...
Kvinna ler in i kameran

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

2024-04-03
MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK...
Unga står nedan för en scen och poserar inför en kamera

"De har galet mycket kontakter"

2024-04-02
Inom ramarna för Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld (2022-2023) , där lokala medier och bibliotek samverkade, skapades magasinet T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. Nu...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Man i skägg som tittar in i kameran. Bilden är svart vit och belysningen kommer från sidan vilket ger ett konstnärligt intryck

Fem frågor till Kristoffer Holt ...

2024-03-27
... professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som presenterat resultat från forskningsprojektet "Young Citizens and Quality of News" under Radiodays Europe i München. Ett...
Kvinna som kollar in i kameran

Stärkta insikter om sällananvändare i nya SOM-undersökningen

2024-03-25
SOM-institutet, som genomför årliga undersökningar bland svenska folket, har släppt resultaten av 2023 års undersökning. Det innebär bland annat ny kunskap om nyhetsundvikande, betalväggar och (o...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Kvinna mot en rustik bakgrund

Vetenskaplig artikel om mediers och biblioteks samarbete

2024-02-23
En vetenskaplig artikel baserad på resultaten från Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld har publicerats i Journal of Applied Journalism & Media Studies. Den handlar om...

Carolina Klüft först ut under Gothenburg Democracy Talks

2024-02-21
I vår startar International Youth Think Tank en ny serie av Gothenburg Democracy Talks. Gästföreläsare kommer att reflektera fritt kring aktuella och brännande teman om demokratins tillstånd och...
Människor på scen, en kamera filmar dem. I bakgrunden syns en färgglad bakgrund

Allt om unga och medier på ett ställe

2024-01-31
Ett av Mediesveriges största bekymmer är det stora glappet mellan yngre och äldre generationers mediekonsumtion. Här har vi samlat allt publicerat material om de unga mediekonsumenterna.
Personer i studio sitter i panel

Se webbinarium om unga mediekonsumenter

2024-01-22
Vad är nyheter för unga, vilket innehåll tycker de bäst om, och hur ska medierna göra för att nå ut till dem? Det var frågeställningarna i Medier & demokratis webbinarium om – och med – unga...