Hoppa till huvudinnehåll

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

onsdag, april 17, 2024

En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag tror att vi borde ha scenarioövningar varje eller vartannat år för att stresstesta vår organisation och vårt arbetssätt så att vi kan bli ännu bättre när det bränner till, säger Mimmi Karlsson-Bernfalk, chefredaktör på Blekinge Läns Tidning.

Människor som sitter och diskuterar i en ring, fotot är taget ovanfrån

Forsknings- och innovationsprojektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” syftar till att stärka just den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig. Oberoende journalistik är en grundbult i demokratin och en motor för att informera människor och granska vad som sker i samhället. Journalistik identifierar och avslöjar även vilseledande information, vilket vid kriser – och i händelse av krig – är extra viktigt. Då kan verifierad och tillförlitlig information vara skillnaden mellan liv och död. 

Utöver Blekinge Läns Tidning (BLT) och Medier & demokrati deltar Arvika Nyheter, Göteborgs universitet och Svenska Lottakåren i projektet. Utgångspunkten är att utforska om Lottakåren, med god lokalkännedom, kan vara en tillgänglig resurs för de lokala medierna som extra ”ögon och öron”. Inte minst i geografiska områden där få journalister är stationerade, vilket kan göra att lokalkännedom blir lidande. 

I övningen – där Karlshamn med omnejd var testmiljö – var det framför allt två påhittade händelser som fick dramatiska konsekvenser för människor och samhälle: dels en kollision mellan ett godståg och ett persontåg, dels en skogsbrand. Scenarierna aktiverade BLT:s nyhetsledning som, delvis under stark tidspress, fick fatta olika journalistiska beslut. 

Ett mål för dagen var att utforska i vilka situationer redaktionen eventuellt kunde dra nytta av kontakt med lottor för att skaffa sig bättre lokala lägesbilder.

Mimmi Karlsson-Bernfalk upplevde dagen som värdefull. I övningen agerade hon i sin ordinarie roll som chefredaktör.
 

… verkligen nyttigt att få göra
det här, och att under realistiska
former utforska om och hur 
vi kan samverka med Lottakåren

Mimmi Karlsson-Bernfalk,
chefredaktör

Porträtt av en kvinna som sitter vid hennes skrivbord, ler lite försiktigt.

– Dagen var överraskande lärorik, spännande och rolig. Det var exempelvis bra att kunna resonera kring publicistiska beslut på ett bredare plan än vad man kanske har möjlighet till när det är skarpt läge på riktigt. Så verkligen nyttigt att få göra det här, och att under realistiska former utforska om och hur vi kan samverka med Lottakåren, säger hon. 

 

Bild: BLT

 

Peter Hang, kommunreporter i Karlshamn, var en annan deltagare från BLT.

– Det var en roligare måndag än vanligt! Vi ställdes inför klassiska utmaningar kring pressetik och samhällsansvar vid kris, och formatet att vid särskilda händelser kunna använda externa aktörer, som i det här fallet Lottakåren, var för mig en outforskad resurs, säger han.

Även deltagande lottor var positiva när de summerade övningen. Lottornas uppgift var att bidra med framför allt lokalkännedom och närvaro. De deltog fysiskt avskilt från redaktionen, fattade inga journalistiska beslut och ersatte heller inte tidningens kontakter med exempelvis polis, räddningstjänst och Trafikverket. Det lottorna bland annat kunde bidra med var första tidiga nyhetsbilder, rapportera om uppkomna trafikstockningar och ge förslag på kategorier i samhället som drabbades när plötsligt både järnvägen och den näraliggande Europavägen var avstängda.

Kvinnor sitter i en ring och diskuterar

– Vi tycker att det var en mycket bra övning där vi fick en inblick i hur journalister arbetar i krissituationer och att vi lottor kunde vara behjälpliga, säger Boel Holmström i Karlshamns lottakår.

Anna Katz, utbildningsstrateg inom Svenska Lottakåren, var inne på samma spår.
– Det var en dag som gav mycket energi och insikter för det fortsatta arbetet i projektet. Att öva tillsammans, så som vi gjorde, skapar engagemang och vilja att förstå varandras utmaningar och möjligheter på ett tydligare sätt. 

Forskare vid Göteborgs universitet – professor Bengt Johansson och universitetsadjunkt Emil Östlund på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) – är engagerade i projektet och studerar hur de lokala medierna och Lottakåren samverkar. Under scenarioövningen observerade de hur aktörerna agerade.

Från forskarperspektiv 
fick vi med oss massor 
från dagen kring hur 
deltagarna reflekterade

Bengt Johansson,
professor

Man sitter på en stol med armarna i korts och ler varmt in i kameran.

– Övningen gav möjlighet att omsätta ord i praktik, att se hur interaktion mellan olika grupper och samarbeten skulle kunna fungera i ett skarpt läge. Jag upplevde att alla deltagarna dels var väldigt positiva och engagerade, dels att övningen gav ett antal aha-upplevelser om vad som krävs i en krissituation. Från forskarperspektiv fick vi med oss massor från dagen kring hur deltagarna reflekterade, både över sina egna roller och beslut och i relation till de andra som deltog. En toppendag, säger Bengt Johansson.

Bild: Johan Wingborg

 

Även Emil Östlund fick med sig värdefulla iakttagelser:
– En nyttig dag för att öka förståelsen mellan grupperna lottor och redaktion i en krissituation men också inom grupperna där det nu fanns tid för samtal och reflektion i direkt anslutning till dramatiska skeenden, något som är svårt att möjliggöra i ett skarpt läge, säger han.


”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer”, som startade i september 2022, löper till och med årsskiftet 2024–2025. Även i och runt Arvika kommer en scenarioövning att genomföras innan projektets samtliga inslag och aktiviteter summeras och analyseras. Planen är att börja sprida konkreta resultat under senhösten.

Porträttbild av Martin Holmberg, en man i 50årsåldern med kort och vitt hår klär ett leende.

– Jag har tidigare uttryckt att projektet är en spännande pilot i skärningspunkten mellan en förändrad omvärld och ett förändrat medielandskap, och så känns det. Jag tyckte det var fascinerande att se hur proffsigt deltagarna levde sig in i, och agerade, under övningen. Att lokalkännedom är en betydelsefull ingrediens för journalistiken tyckte jag också blev tydligt, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

ABC om Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Projektparter: Blekinge Läns Tidning (Gota Media), Göteborgs universitet, Arvika Nyheter (NWT Media), Svenska Lottakåren och Medier & demokrati.
Projektperiod: 1 september 2022 till och med 31 december 2024.
Extern medfinansiär: Myndigheten för psykologiskt försvar.

Två kvinnor går längs en klippa i solnedgången, hukade över sina mobiltelfoner. Det är något oroligt över bilden. Kanske försöker de kontakta någon som är försvunnen.

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Utöver Medier & demokrati deltar Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning...
Man håller upp mobil

“Engagerade deltagare som brinner för demokratin”

2023-05-31
Projektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer är igång på redaktioner i Blekinge och Värmland. Linus Carle, chefredaktör på Arvika nyheter, delar med sig om hur deras samarbete med Lottakåren...
Kvinnor står runt ett bord och ler

”Flera hade inte sett en batteridriven radio”

2023-10-23
Under Beredskapsveckan gav sig Blekinge Läns Tidning och Lottakåren ut till gymnasieelever för att prata beredskap. Ett lyckat arrangemang inom ramen för forskningsprojektet ”Stärkt lokaljournalistik...
Porträtt av kvinna mot vit bakgrund

“Tänk att varje dag är som första april”

2023-11-29
Nyhetsläget är extremt och i medier och sociala medier blandas fakta med åsikter. Hur ska man navigera och faktagranska i ett sådant landskap? Som en del av Medier & demokrati-projektet Stärkt...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Martin Holmberg

Medier & demokrati gästar Lottapodden

2023-01-24
Medier & demokrati medverkar i senaste avsnittet av Lottapodden. Maria Öst, kommunikatör i Svenska Lottakåren, samtalar med Martin Holmberg, programansvarig för M&D, om mediers roll i demokratin och...

Nyhetsflöde

Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Startseminarium för Forum för demokratisk kommunikation

2024-05-16
Sedan i vintras samverkar Medier & demokrati och Myndigheten för psykologiskt försvar kring etablering av ett nytt nationellt forum. Nu har satsningen – Forum för demokratisk kommunikation –...
Johan

Johan Löfvenholm ny vd för Lindholmen Science Park

2024-05-14
Styrelsen för Lindholmen Science Park AB har utsett Johan Löfvenholm till ny vd för bolaget. Med en gedigen erfarenhet från fordonsindustrin kommer han att starta sitt nya uppdrag i augusti, med fokus...
Man som ler in i kameran

Medier & demokrati-projekt aktuellt på Försvarshögskolan

2024-05-07
Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, är inbjuden att föreläsa under en utbildning på Försvarshögskolan. I fokus är...
Kvinna står i en dramatisk scen, tittar in i kameran leendes

”Journalister och redaktörer måste ta större plats i innovationsarbetet”

2024-05-03
JMG vid Göteborgs universitet lanserar en ny fortbildning för redaktionella ledare. En av arkitekterna bakom är Jenny Wiik, tidigare Flexitforskare inom Medier & demokrati och fortfarande verksam i...
Foto på Maria Lapenkova och Gunnar Nygren

Verifiering framtiden för journalistiken

2024-04-30
Forskningen visar det, och allt fler medier satsar på det: Verifiering blir en allt viktigare uppgift för journalistiken. Under en nätverksträff för lokala medier diskuterades ämnet källkritik och...
Personer sitter kring papper och diskuterar. Bilden är tagen ovanifrån.

”Övningen gav ett antal aha-upplevelser”

2024-04-17
En allvarlig tågolycka, en omfattande skogsbrand. Blekinge drabbades av en serie tänkbara krislägen när Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” övade scenarier. – Jag...
Panel på scen, fint upplysta män och kvinnor på stolar, i förgrunden syns en publik och man som tar ett foto med sin mobiltelefon. Scenens bakgrund är färgglatt rödfärgat.

Vill du utforska framtidens berättande med oss?

2024-04-11
Vi söker en forskare som är intresserad av samproduktion av kunskap. Tillsammans med dig vill vi utforma en ansökan till Riksbankens Jubileumsfonds utlysning om Flexitforskare.
Kvinna tittar in i kamera

Nytt poddavsnitt: Britt-Marie Mattsson om USA:s demokrati, medier och Donald Trump

2024-04-05
Presidentvalet i USA i höst är det 13:e som journalisten och författaren Britt-Marie Mattsson bevakar. I Medier & demokrati-podden avsnitt 22 berättar hon om USA:s sköra demokrati, hur hon tycker att...
Kvinna ler in i kameran

Medier & demokrati in i MIK Sveriges nätverksråd

2024-04-03
MIK Sverige är ett nätverk som samlar 24 aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medier & demokrati har varit medlem i nätverket sedan december 2022. Nu förstärks satsningen på MIK...
Unga står nedan för en scen och poserar inför en kamera

"De har galet mycket kontakter"

2024-04-02
Inom ramarna för Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld (2022-2023) , där lokala medier och bibliotek samverkade, skapades magasinet T[UNG]T – ett magasin av unga för unga. Nu...
Personer pratar inför publik

”En värdefull dialog om hur vi vårdar vår demokrati”

2024-03-28
Medier & demokrati-projektet ”Stärkt lokaljournalistik i krissituationer” har arrangerat ett panelsamtal om demokratin och den historiskt snabba förändringen av informations- och medielandskapet...
Man i skägg som tittar in i kameran. Bilden är svart vit och belysningen kommer från sidan vilket ger ett konstnärligt intryck

Fem frågor till Kristoffer Holt ...

2024-03-27
... professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som presenterat resultat från forskningsprojektet "Young Citizens and Quality of News" under Radiodays Europe i München. Ett...
Kvinna som kollar in i kameran

Stärkta insikter om sällananvändare i nya SOM-undersökningen

2024-03-25
SOM-institutet, som genomför årliga undersökningar bland svenska folket, har släppt resultaten av 2023 års undersökning. Det innebär bland annat ny kunskap om nyhetsundvikande, betalväggar och (o...
Man i glasögon tittar in i kameran mot en mörkare dramatisk bakgrund

"Vi vill fördjupa förståelsen för hur informationspåverkan går till"

2024-02-28
I samarbete med Internetstiftelsen och Källkritikbyrån bjuder Medier & demokrati och ett tiotal andra aktörer in till ett digitalt evenemang på Källkritikens dag 2024. Eventets fokus är desinformation...
Kvinna mot en rustik bakgrund

Vetenskaplig artikel om mediers och biblioteks samarbete

2024-02-23
En vetenskaplig artikel baserad på resultaten från Medier & demokrati-projektet Lokal demokrati i en digital värld har publicerats i Journal of Applied Journalism & Media Studies. Den handlar om...

Carolina Klüft först ut under Gothenburg Democracy Talks

2024-02-21
I vår startar International Youth Think Tank en ny serie av Gothenburg Democracy Talks. Gästföreläsare kommer att reflektera fritt kring aktuella och brännande teman om demokratins tillstånd och...
Människor på scen, en kamera filmar dem. I bakgrunden syns en färgglad bakgrund

Allt om unga och medier på ett ställe

2024-01-31
Ett av Mediesveriges största bekymmer är det stora glappet mellan yngre och äldre generationers mediekonsumtion. Här har vi samlat allt publicerat material om de unga mediekonsumenterna.
Personer i studio sitter i panel

Se webbinarium om unga mediekonsumenter

2024-01-22
Vad är nyheter för unga, vilket innehåll tycker de bäst om, och hur ska medierna göra för att nå ut till dem? Det var frågeställningarna i Medier & demokratis webbinarium om – och med – unga...
Män ler in i kameran

Labbprojekt om unga och nyheter fördjupas

2023-12-19
Resultaten av forskningsprojektet Y oung citizens and the quality of news: Construals, Emotions and Strategies , presenterades nyligen i en Medier & demokrati-rapport. Nu är det klart att projektet...
Porträtt av en man i svartvitt. I en andra bild syns en gråtande kvinna vid en grav, män håller tillbaka henne så att hon inte faller ned i den nygrävda jordgraven

Paul Hansen om att skildra krig

2023-12-18
Krig är fullt av desinformation, men för Paul Hansen, fotograf på Dagens Nyheter, handlar det om att förmedla det han ser. I Medier & demokrati-podden avsnitt 21 berättar han om hur han navigerar...
Kamera filmar unga på en eventscen

Webbinarium om – och med – unga mediekonsumenter

2023-12-15
Forskare från Linnéuniversitetet presenterade nyligen en färsk Medier & demokrati-rapport om hur unga lockas av nyheter. Den 18 januari bjuder Medier & demokrati in till webbinarium om unga...
Människor står i bibliotek, rapportomslag bredvid .

Unikt forskningsprojekt visar hur unga kan lockas av nyheter

2023-12-06
Medier & demokrati släpper en rapport om en unik studie. Forskare från Linnéuniversitetet har med hjälp av labbtester med 18-25-åringar undersökt hur unga mediekonsumenter hittar och reagerar på...
Porträtt av kvinna mot vit bakgrund

“Tänk att varje dag är som första april”

2023-11-29
Nyhetsläget är extremt och i medier och sociala medier blandas fakta med åsikter. Hur ska man navigera och faktagranska i ett sådant landskap? Som en del av Medier & demokrati-projektet Stärkt...
Man i kostym och glasögon lutar sig mot en bokhylla

Nytt uppdrag inom psykologiskt försvar för Medier & demokrati

2023-11-27
Från 1 november leder Medier & demokrati första steget av en ny nationell satsning. Målet är att etablera en plattform för samtal och forskning med demokratinära yrkesgrupper i centrum. – Yrkesgrupper...