Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt & forskning

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram. Medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner samverkar i undersökande och experimentellt designade projekt. Nedan listas aktuella och avslutade projekt som Medier & demokrati leder eller är engagerade i.

Pågående projekt

 • Medieborgare i nyhetsskugga Läs mer

  Senaste decennierna har forskning pekat på att fler medieanvändare sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik. En trend som kan få betydelse för delaktigheten i samhället och för medierna som en demokratins stöttepelare. I projektet ”Medieborgare i nyhetsskugga” fördjupar Ulrika Andersson, medieforskare vid Göteborgs universitet och forskningsrådgivare inom Medier & demokrati, därför kunskapen om hur sällananvändare i åldern 20-35 år exponeras för samhällsjournalistik. 

 • Automatiseringen av journalistiken Läs mer

  Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag. 

 • Digitaliseringen och demokratin
 Läs mer

  Hur stärks demokratiska perspektiv inom samhällets accelererande digitalisering, och hur stimulerar innovation demokratins utveckling? Kring de framtidsfrågorna initierar Medier & demokrati och AI Sweden ett nytt nationellt initiativ, vars anslag är brett men uppgiften spetsig: att lyfta, belysa och driva frågor kring digitalisering och demokrati ur ett medborgarperspektiv.

 • International Youth Think Tank Läs mer

  Projektet grundades 2018 och är sedan januari 2021 en del av Lindholmen Science Park och Medier & demokrati. Målet är att främja demokratirörelsen bland 18-24-åringar i Europa och satsningen finansieras till och med 2023 av stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 
  En hörnsten i projektet är International Youth Conferences (IYC). Hittills har två arrangerats – 2019 och 2020 – varav den senaste med Lindholmen Science Park som nav och värd. I en på grund av coronapandemin helt digital konferens deltog 24 ungdomar, utvalda bland 218 sökande från 38 länder. Uppgiften är att välja ut utmaningar för det öppna demokratiska samhället och gemensamt utveckla konkreta beslutsförslag för hantering av dessa utmaningar. Efter konferenserna förädlas och förankras förslagen och presenteras vid bland annat öppna seminarier och på projektets webbplats. 
  Även beslutsfattare och akademiker deltar som inspirationsföreläsare och kommentatorer och nästa konferens är planerad till 13-16 september 2021.
  Under den närmaste treårsperioden ska projektet även utveckla ytterligare aktiviteter och verksamheter för att sprida idéer och träna målgruppen inom entreprenörskap med fokus på utveckling av demokratin och demokratiska värderingar.
  International Youth Think Tank grundades av Cecilia Malmström, bland annat tidigare EU-kommissionär, och Urban Strandberg, statsvetare vid Göteborgs universitet. Projekt leds av Urban Strandberg.

 • Lokalredaktör 2.0 Läs mer

  Hur ska en journalist på en lokalredaktion arbeta på ett optimalt sätt? Hur kan medier skapa större engagemang och nya former för lokaljournalistik? Det är utgångspunkter för forskningsprojektet ”Lokalredaktör 2.0”.

 • Kb Mosaik: ett journalistiskt drivet integrations- och demokratiprojekt Läs mer

  I Kristianstad konstaterade den dominerande nyhetsaktören – Kristianstadsbladet – att staden växte men att en väsentlig andel av de nya invånarna saknar förutsättningar att följa och lära om samhället som konsumenter just av Kristianstadsbladet. Något som försvårade för tidningen att spela en roll i den lokala demokratin. 

 • Mosaik Läs mer

  Gota Media äger och driver även VXO Media med Växjö som huvudort. I april 2018 etablerade VXO Media en tangerande satsning till koncernsyskonet Kb Mosaik (se ovan). Satsningen heter Mosaik och drivs utöver VXO Media av Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun. Huvudfinansiär är Arbetsförmedlingen.

 • Svenskt språkdatalabb Läs mer

  I AI-projektet Svenskt språkdatalabb, som drivs av AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park, deltar tre medieföretag: Gota Media, Hall Media och Ifrågasätt.

Avslutade projekt

 • Audiovisual Days Läs mer

  Nästa Audiovisual Days planeras till våren 2021. Då i ett vidareutvecklat format som inkluderar fyra innovationsprogram inom Lindholmen Science Park varav Medier & demokrati är ett.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under 2018 undersökte en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2 Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 drivs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

 • Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet Läs mer

  Projektets parter är mediekoncernen Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.  Infallsvinkeln är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform – för att i nästa steg kunna bygga en prototyp – där journalistik och samtalsformer bidrar mer konstruktivitet och mindre polarisering.

  Projektet löpte mellan april 2019 till och med december 2019.

 • Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 Läs mer

  Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar lokala och regionala valrörelser? Det studerade Medier & demokrati tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns högskola i det unika forskningsprojektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018”. Projektet löpte mellan maj 2018 till och med september 2019.