Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt & forskning

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram. Medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner samverkar i undersökande och experimentellt designade projekt. Nedan listas aktuella och avslutade projekt som Medier & demokrati leder eller är engagerade i.

Pågående projekt

 • Stärkt lokaljournalistik i krissituationer Läs mer

  I september startar ett nytt Medier & demokrati-projekt: Stärkt lokaljournalistik i krissituationer. Projektet syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Utöver Medier & demokrati deltar Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning, NWT Media och Svenska Lottakåren.

 • Young citizens and the quality of news Construals, Emotions and Strategies Läs mer

  Projektet har experimentell design och undersöker hur yngre nyhetskonsumenter ser på kvalitet genom att mixa intervjuer med ögonrörelsestudier och mätning av känslor. Forskningsprojektet leds av Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och syftet är att öka kunskapen om hur just yngre – åldrarna 18 till 25 år– ser på kvalitet inom nyhetsjournalistiken.

 • Redaktionell Fristad Läs mer

  Föreningen Grävande journalister erbjuder en tvåårig redaktionell fristad i Göteborg för tre oberoende ryska journalister som inte längre kan arbeta i Ryssland. Satsningen förverkligas med stöd från en palett av aktörer: Västra Götalandsregionen, Sätila Foundation och Svenska Institutet finansierar, och projektet har på olika sätt en bred förankring i mediebranschen och organisationer som samlar journalister.

 • Lokal demokrati i en global värld Läs mer

  I ”Lokal demokrati i en digital värld” testar nyhetsmedier och bibliotek experimentellt om och hur nya former av samverkan kan stärka lokal nyhets- och kunskapsförmedling och invånarnas medie- och informationskunnighet. 

 • Medieborgare i nyhetsskugga Läs mer

  Senaste decennierna har forskning pekat på att fler medieanvändare sällan eller aldrig tar del av samhällsjournalistik. En trend som kan få betydelse för delaktigheten i samhället och för medierna som en demokratins stöttepelare. 

 • Automatiseringen av journalistiken Läs mer

  Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag. 

 • Crossborder Journalism Campus, CJC Läs mer

  Projektet, som löper mellan 1 januari 2022 och 31 december 2024, ska ta fram en modell för hur studenter i undersökande journalistik på olika lärosäten i olika länder kan samarbeta i större projekt inom transnationell undersökande journalistik/crossborder collaborative journalism.

 • Future of Democracy Läs mer

  Future of Democracy har initierats och leds av Medier & demokrati och AI Sweden, Sveriges center för tillämpad AI-innovation. I fokus är gränslandet mellan teknik och demokrati, med målet att värna och bidra till utveckling där digitalisering och AI används på ett demokratiskt hållbart sätt. Future of Democracy verkar utan egen vinning och satsningens huvudnummer är Future of Democracy Summit. 

 • International Youth Think Tank Läs mer

  Projektet grundades 2018 och är sedan januari 2021 en del av Lindholmen Science Park och Medier & demokrati. Målet är att främja demokratirörelsen bland 18-24-åringar i Europa och satsningen finansieras till och med 2023 av stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. En hörnsten i projektet är International Youth Conferences (IYC). Hittills har tre arrangerats – 2019, 2020 och 2021 – varav de två senaste med Lindholmen Science Park som nav och värd. 

Avslutade projekt

 • Mediebranschen och AI Läs mer

  Data- och AI-driven utveckling växer i betydelse och Medier & demokrati ledde under perioden december 2019 till och med mars 2022 nationella pilotsatsningen ”Mediebranschen och AI”. Projektet var en samverkan med mediekoncernerna Bonnier News Local (Hall Media), Stampen Media och Sveriges Television, och AI Sweden, Sveriges motor för tillämpad AI-innovation och forskning.

 • Lokalredaktör 2.0 Läs mer

  Hur ska en journalist på en lokalredaktion arbeta på ett optimalt sätt? Hur kan medier skapa större engagemang och nya former för lokaljournalistik? Det var utgångspunkter för forskningsprojektet ”Lokalredaktör 2.0”.

 • Audiovisual Days Läs mer

  Audiovisual Days arrangerades våren 2021. Då i ett vidareutvecklat format som inkluderade fyra innovationsprogram inom Lindholmen Science Park varav Medier & demokrati är ett.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik lockar och är relevant för 25-35-åringar? Under 2018 undersökte en särskild testredaktion på Borås Tidning svar på frågan.

 • Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt, steg 2 Läs mer

  Vilken lokal samhällsjournalistik engagerar 25-35-åringar, och hur beredd är målgruppen att betala för att konsumera den? Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 drivs andra steget av det unika och uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet Beta Borås: Yngres nyhetsuniversum för lokal samhällsjournalistik och debatt.

 • Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskapet Läs mer

  Projektets parter är mediekoncernen Direktpress, Ifrågasätt, RISE Interactive, Södertörns högskola och Medier & demokrati.  Infallsvinkeln är att utveckla en nyskapande journalistisk dialogplattform – för att i nästa steg kunna bygga en prototyp – där journalistik och samtalsformer bidrar mer konstruktivitet och mindre polarisering.

  Projektet löpte mellan april 2019 till och med december 2019.

 • Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018 Läs mer

  Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar lokala och regionala valrörelser? Det studerade Medier & demokrati tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns högskola i det unika forskningsprojektet ”Det digitala medielandskapet och lokalvalen 2018”. Projektet löpte mellan maj 2018 till och med september 2019.